Každoročně představuje zhruba 30 osob ze Spolku železničních modelářů z Peček, Kolínského regionu i z Prahy a okolí svou činnost. „Máme za sebou již 15 výstav mašinek,“ uvedl František Dvořáček, předseda a jeden z hlavních zakladatelů spolku. Letos se prezentace konala v sobotu 29. a v neděli 30. prosince 2018 v klubovně spolku v Pečkách. Představeno bylo deset modelových železnic. Jedna z nich představovala i Německo v období druhé světové války, či železnice a krajinu z hornatého Švýcarska nebo i daleké japonské železniční dráhy.

„Velké kolejiště je i ze 70. let minulého století. Přičemž to není zaměřené na místo, ale na provoz tehdejších československých drah. K vidění je také prvorepubliková éra, kdy fungoval levostranný provoz, či současné kolejiště. Zajímavostí je i kolejiště, které má kompletní digitální provoz řízený počítačem,“ dodává František Dvořáček. Každý návštěvník mohl zhlédnout i úplně první modelovou železnici spolku.

Spolek železničních modelářů vznikl v roce 2003, jeho zakladatelem je František Dvořáček, kdy si s dalšími pár kamarády řekl, proč nezaložit klub, kde budeme moc realizovat své vlastní záliby? „Jelikož si s vláčkama hrajeme hodně a rádi, tak nás napadlo udělat spolek, a následně spustit i výstavu. Základem bylo i to, že jsme dostali nabídku od majitelů naší klubovny. Ti nám propůjčili na první výstavu pouze první místnost,“ uvedl. „Postupem času, jak se zvětšovala naše členská základna, nám propůjčili i další a další místnosti,“ dodal. Aktuálně je výstava skutečně rozsáhlá.

Popularita spolku rok od roku roste, momentálně má 35 dospělých členů a 16 dětí. „Máme lidi až z Prahy. Problém je spíš s dnešní mládeží. Máme svět plný počítačové inteligence a telefonů a rukama už nechce dělat úplně každý, i když se pár zájemců najde. Proto se snažíme děti přivést k tomu, aby uměly například udělat rovnou čáru podle pravítka a uměly pracovat rukama. Když přijde mladý člen, nejdřív vystřihne třeba domeček z papíru, pak zkouší postavit stavebnici. Když je dobrý, rovnou ho necháme podílet se na stavbě železnic,“ vysvětlil Dvořáček.

Vystavené modely uchvátí nejednoho pozorovatele svou detailností a propracovaností v různých měřítkách. Po kolejích zde projíždí starší lokomotivy, i moderní vlaky, jako je například Pendolino či RailJet. Celkovou atmosféru podtrhává krajina plná stromů, lesů, pahorků i kopců, na kterých se prohánějí černobílé krávy, zatímco v nedalekém lese se pasou jeleni. Před modelovými budovami sedí i stojí mnoho maličkých lidí, a všude kolem projíždějí vlaky. I to vše zaujme nadšence železničních tratí a vlaků.