Inspirovali se akcemi Guerilla gardening, které již probíhají v Praze. Tam skupinky obyvatel partyzánsky osazují květinami například záhony kolem stromů na chodnících a různé městské šedé zóny. Stejně tak se snaží v Pečkách osázet a zkrášlit podobná zákoutí.

„První stanoviště kolem nově vysazených stromů mezi Tescem a kostelem sv. Václava, osázeli žáci základní školy. Květiny jsou zde zalévány ze zavlažovacích vaků, které jsou umístěny u stromů a současně zavlažují i nově vysazené jírovce,“ uvedla předsedkyně spolku Lenka Třísková.

Druhé osázené stanoviště je před zdravotním střediskem. „Poděkování patří také Jiřině Barello za velkou pomoc s přepravou vody, sazenic a nářadí. Květinám se zde daří, protože je téměř každý den zaléváme až sto litry vody,“ upřesnila Třísková.

Spolek těší velmi kladné přijetí veřejností.