Při obnově polní cesty a aleje bylo vysázeno celkem 34 ovocných stromů, 77 neovocných stromů a 745 keřů složených z domácích druhů. Sázely se zejména takové stromy, které trochu lépe snášejí sucho a jsou méně náročné na údržbu jako například jabloně, třešně, lípy, duby nebo svídy. Zatravněno bylo plných 1690 čtverečních metrů plochy.

Obnovená cesta vede kolem čistírny odpadních vod a sběrného dvora v Liblicích okrajem pole a příchozí dovede přímo do Klučova. Tato spojnice by neměla být rozhodně poslední obnovenou cestou či alejí. Město už podalo žádost o dotaci ze stejného dotačního titulu na obnovu aleje na Velkých vrch a také u hřbitova. Pokud žádost vyjde, začne se sázet na podzim.