Kontrolou byla tato činnost objevena i v Přišimasech.

Podařilo se lokalizovat objekty, ze kterých s největší pravděpodobností dochází k přečerpávání splašků. V některých případech občané viděli hadice, kterými byly splašky do kanalizace přečerpávány.

„Děje se to tady poslední rok dva zpátky. Každý barák má svou žumpu, Ale domy, ze kterých to vypouštějí, ji nemají,“ uvedl místní obyvatel Vlasta s tím, že se to děje skoro každý týden, hlavně v noci.

„Lidé si stěžovali na obecním úřadě, protože byla vidět i hadice natažená přes ulici. Jenom je upozornili a dál čekají, jestli se to bude opakovat. Otravuje to celou ulici a hlavně to smrdí. Tohle se tady dříve nedělo,“ ukončil místní obyvatel.

„Z obecního úřadu tam byli, řeší se to, ale jak dalece, to nevím. Každý si okolo svého baráku uklízí, ale je to práce, kterou nikdo neuzná. Když to člověk v sobě má, tak musí ten nepořádek uklidit i po druhých, to se nedá nic dělat,“ připojila se rozhořčeně další místní obyvatelka obce.

Obecní úřad se vzniklou situaci nejprve snaží řešit domluvou. „O tom, že k této situaci v obci dochází, víme. Ty, kterých se to týká, upozorníme písemně, aby to odstranili. Pokud k tomu nedojde, předáváme to jako přestupek na Městský úřad v Českém Brodě,“ uvedl starosta Pavel Frank s tím, že tam, kde není kanalizace, mají lidé snahu si tímto pomoci.

„Řeší se to několik let, každý rok se něco objeví. Zjistíme, zda se ta informace zakládá na pravdě. Ale není v kompetenci obce to nějak řešit. My je můžeme pouze písemně upozornit, aby s touto činností přestali. A pokud se tak nestane, posíláme to k vyřešení na přestupkovou komisi,“ ukončil Pavel Frank.

V případech nelegálního vypouštění splašek je největším problémem tuto činnost dokázat.

„To je takový problém, že ty lidi musíte chytit při činu, nebo by musela policie nafotit, že to tam vypouští. Je to takové tvrzení proti tvrzení, pokud ti lidé nejsou chyceni přímo za ruku. Když se jim to prokáže, tak s nimi zahájíme řízení o přestupku, kde je pokuta až do padesáti tisíc korun, pokud jsou to fyzické osoby. Pokud jsou to osoby právnické, tak tam už jsou pokuty v úplně jiných dimenzích,“ uvedla Helena Pijáková za Odbor životního prostředí Městského úřadu v Českém Brodě.

Podle jejich slov se k nim z Přišimas zatím nic nedostalo. „Z obecního úřadu vím, že tam mají problémy s dvěma domy, odkud vypouští splašky hadicí do kanálu. Podle mých informací jim zatím posílali upozorňující dopis, že tohle dělat nemají. Pokud s tím nepřestanou, budeme to potom řešit my, jako obec s rozšířenou působností na přestupkové komisi,“ ukončila Helena Pijáková.