Nový automobil Dacia Dokker, který ulehčí především přesun asistentek i klientů, Spirála pomoci získala díky projektu, v němž provádějící firma osloví další sponzory, kterým za úplatu nabídne reklamní plochy na vozidle, vybraná finanční částka pak umožní nákup vozu.

„Myšlenka pomáhat lidem, kteří nemají startovní čáru stejnou jako my, není nová, konkrétně tento projekt je poměrně obvyklý ve vyspělé Evropě,“ řekl při předávání klíčků a dokladů od vozu ředitelce společnosti Janě Kuncířové autor tohoto systému u nás Rudolf Adam.

Přítomni byli i někteří z těch, jejichž loga automobil zdobí a jejichž finance pomohly automobil zakoupit.