Radnice žádá obyvatele města, aby sběrné nádoby na bioodpad přistavili nejpozději v den svozu do čtyř hodin ráno, což většina bude samozřejmě nejspíš dělat předchozí den večer, k příjezdové komunikaci, kde je možný průjezd svozového vozidla.

Strážník zaplatil seniorovi léky
Neobvyklý problém řešila kolínská městská policie v lékárně, kde si senior vyzvedl léky. Následně se šel dotázat do jiné lékárny, kolik by doplácel, a dozvěděl se, že jsou zde bez doplatku. Navrátil se tedy zpět a požadoval storno vydaných léků a navrácení doplatku cca 300 korun. Jednomu z členů hlídky MP se naříkajícího seniora zželelo a ze svých peněz mu ony tři stovky dal. Strážníka ostatní zákazníci velmi chválili, neboť senior blokoval pokladnu, ostatní spěchali a těm, co stáli venku, byla zima.

Pod náměstím ležely kostry
Při revitalizaci Komenského náměstí v Týnci nad Labem byly při archeologickém průzkumu objeveny kosterní nálezy sahající až do 13. století. Podařilo se objevit i mimořádný nález v podobě keramické šestiboké dlaždice s reliéfním výjevem tzv. vyšehradského typu, která je známá ze sakrální i profánní architektury 12. až 13. století. Tyto dlaždice byly nalezeny např. na Vyšehradě, Malostranském náměstí v rotundě sv. Václava nebo v Sázavě. Dokazuje to, že Týnec byl velmi významné již v té době.

Online prezentace představí studii parku a proluky
Jak by mohl vypadat park v Pečkách pod vodojemem a také proluka u Domu služeb? Na tyto otázky odpoví online veřejná prezentace studie revitalizace parku a proluky, která se uskuteční 24. února od 17 hodin. Odkaz pro připojení a vstup do diskuze zájemci naleznou na webových stránkách města. Studie reflektuje nashromážděné podněty od obyvatel. Studie už prošla připomínkovým řízením v radě města a následně ji odsouhlasilo i zastupitelstvo.

Každá bota jiná, místo spodního prádla noviny
Přízrak jak z neprostupných šumavských hvozdů měli možnost spatřit zákazníci Obchodního centra Plynárenská v Kolíně. A to ani nebyla půlnoc, nýbrž 10 hodin dopoledne, kdy volali na městskou policii zaměstnanci jednoho z obchodů, že je venku nějaký špinavý muž, který dělá nepořádek a lidé se ho bojí. Strážníci tu objevili muže, který silně zapáchal, byl pomočený, se špinavým oblečením a s každou botou jinou. Pocházel z okresu Šumperk. Uvedl, že přijel předchozí den vlakem do Kolína, zde přespal v iglú na dvoře ubytovny v Polepské ulici a je na cestě do Prahy za synem. Strážníci muže přemístili k výdejně charitativního šatníku, kde mu pracovníci charity poskytli nové ošacení. Jak se ukázalo, spodní prádlo muže nahrazoval denní tisk. Dostal také pití a jídlo. Následně ho strážníci nasměrovali k nádraží, aby pokračoval v cestě do hlavního města.

Zastupitelé vyberou nového provozovatele obchodu
V obecním domě v Poříčanech se ve čtvrtek 25. února od 19 hodin sejdou zastupitelé na své další schůzce. Na programu jednání mají například pronájem bytů, ale i nebytových prostor, například místního obchodu se smíšeným zbožím, který chce obec rozhodně zachovat. Hovořit se bude také o opravě místních komunikací, o účetní závěrce mateřské a základní školy, o zajištění pořádku na veřejných prostranstvích nebo o dotačních možnostech od Středočeského kraje.