Slavnostní představení nových vozů se uskuteční ve středu 20. května od 10 hodin v sídle OAD Kolín v Polepské ulici.

Projednají vyhlášku o odpadech i nástavbu školy

Na 27. května od 18 hodin je v sále kouřimské radnice naplánované zasedání zastupitelstva. Všichni budou muset mít zakryté dýchací cesty a dodržovat rozestupy. Probírat budou například výsledky výběrového řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě, vyhlášku o odpadech, využití plánované nástavby základní školy, nové podmínky výběrového řízení na zpracování studie hydrogeologických poměrů v lokalitě Strašík či prodloužení splatnosti místních poplatků.

Na sanaci bývalé skládky se vynaložilo už kolem 15 milionů

Sanace bývalé skládky nebezpečných odpadů v lokalitě Vlčí důl v Zásmukách opět pokročila. Začala vloni v září, od té doby se uskutečnily už čtyři kontrolní dny, na kterých se schází zástupců města, České inspekce životního prostředí a zhotovitele. Do zápisů z těchto kontrolních dnů mohou zájemci nahlédnout na webu města. Od zahájení akce do současné doby bylo už na sanační práce vynaloženo 15 milionů korun. Obyvatelé by měli pokud možno omezit vycházky v této lokalitě. Do prostor, kde probíhají práce, je zákaz vstupu.

Zahájení oprava Žižkovy ulice je již za dveřmi

Blíží se dlouho připravovaná rekonstrukce Žižkovy ulice v Českém Brodě. Ta je v majetku kraje, město vlastní vodovod, kanalizaci, chodníky, zelené pásy a parkovací místa podél silnice. V těchto dnech proběhlo na městském úřadě přípravné jednání. Akce je rozdělená do dvou etap, kraj bude společně s městem dělat první etapu, tedy část Komenského ulice, ubourání bývalého Disku pro křižovatku Žižkovy a Komenského ulice a spodní úsek až k zrcadlu. Druhou etapou je úsek od Disku kolem nemocnice. Součástí projektu je dešťová i splašková kanalizace, vodovod, chodníky, přechody pro chodce, zeleň a parkování. Celkové náklady první etapy, které připadají na město, jsou 64 milionů. Město usiluje o dotaci.

Kancelář pro platbu odpadů se na dva dny uzavře

V podnikatelském inkubátoru v areálu kolínského zámku se budou opravovat dveře. Práce by měly být hotové během dvou dnů. To je důvod, proč bude ve čtvrtek a v pátek uzavřená kancelář pro platby za komunální odpad. Pokud by někdo v těchto dnes chtěl jít platit, je možné přijít poplatek uhradit na hlavní pokladně městského úřadu, kde ale přijímají platby pouze v hotovosti.