Odpadní vody budou z obcí svážet

Vedení městyse Plaňany znovu posoudilo situaci týkající se svozu a likvidace odpadních vod v obcích Blinka, Hradenín a Poboří. Nakonec se rozhodlo neukončit tyto služby poskytované městysem, jak se původně plánovalo. O této skutečnosti budou ještě jednat zastupitelé na zasedání během srpna. Městys však bude muset zvýšit poplatek za odvoz s účinností od září. Službu odvozu bude dále garantovat do udržení provozuschopného technického stavu vozidla V3S.

Některé autobusy jezdí po objížďce

Do 29. srpna budou probíhat stavební úpravy přechodu pro chodce v ulici Jana Kouly v Českém Brodě, která bude mít vliv na několik autobusových linek. Linky 422, 659 a 660 ve směru k železniční stanici pojedou přes Liblice, zastávku v ulici Jana Kouly pochopitelně vynechají. Důvodem je to, že autobusy nemohou odbočit z Havlíčkovy ulice ostře doprava do Suvorovovy. Ve směru do Kolína a Kostelec n. Č. l. budou autobusy jezdit normálně. Linky 426, 435, 491 a 662 budou ve směru k nádraží jezdit přes křižovatku ulic Suvorovova a Havlíčkova po svých pravidelných trasách a dále přímo Suvorovovou ulicí na náměstí Arnošta z Pardubic. Na Tuklaty, Tlustovousy, Hradešín, Mukařov a Čelákovice budou linky jezdit po své běžné trase.

Hrobku nejdéle sloužícího starosty přestěhovali domů

Městys Cerhenice přestěhoval hrobku někdejšího starosty Josefa Horela do rodné půdy. Hrobku statkáře a nejdéle sloužícího starosty Cerhenic nechal přenést z Dobřichova na cerhenický hřbitov. „Pan starosta Horel již nemá přímé příbuzné, a tak bude o jeho hrob pečovat obec.Čestné místo vedle Blanky Waleské si rozhodně zaslouží,“ řekl starosta Marek Semerád.

První část chodníků je zkolaudovaná

Kolaudace první etapy rekonstrukce a výstavby chodníků v Tuklatech proběhla v pořádku bez zjištění nedostatků. Jedná se například o chodník od hospody do ulice U Studny v Tlustovousech, chodník z Tlustovous až k mateřské škole v Tuklatech, chodník od autobusových zastávek do Akátové ulice a další. Na druhou etapu, tj. na výstavbu chodníku v ulici Ke Mlýnu v Tlustovousech obec nedostala dotaci, v současné době byla ale alokace navýšena, takže zde je ještě naděje.

Oprava havárie kanalizace uzavřela část Žižkovy ulice

Oprava havárie na kanalizačním řadu v Žižkově ulici v Kolíně, která se měla provádět už zhruba před měsícem, se přesunula na tento týden. Řešilo se totiž, komu vlastně patří kanálová vpusť. Pro řidiče aktuálně probíhající práce znamenají omezení průjezdu přes kruhový objezd ve směru od nemocnice do centra. Uzavírka se týká úseku od křižovatky ulic Žižkova a Táboritská směrem ke kruhovému objezdu. V opačném směru z centra k nemocnici je provoz bez omezení. „Městská hromadná doprava jezdí ulicí U Nemocnice směrem ke Kauflandu a vrací se vracet zpátky Benešovou ulicí,“ shrnul místostarosta Michal Najbrt.

U bytovek lidé viděli podezřelé osoby

Obyvatelé Poříčan zaznamenali, že se v obci pohybují podezřelí lidé. Viděni byli v okolí bytovek u nádraží. Bylo to buď v noci nebo velmi časně ráno, kdy skupinka několika osob nahlížela do zaparkovaných aut a oken domů. Vedení obce vše nahlásilo policii, přesto vyzývá ke zvýšené pozornosti. Pokud by někdo opět něco podobného viděl, nechť ihned volá policii, fotografie nebo videozáznam by byl samozřejmě vítán. Zároveň je vhodné zkontrolovat zabezpečení aut a domů.

O žluté popelnice na plasty je mezi obyvateli zájem

Městys Cerhenice rozváží do domácností svých obyvatel nové žluté nádoby na třídění plastů. „Když si městys zhruba před třemi lety začal sám svážet odpad, byl v podstatě průkopník. I dnes jsou v tomto ohledu Cerhenice spíše výjimkou,“ říká starosta Marek Semerád. „Takové řešení má ovšem mnoho výhod. Samozřejmě, že ještě spoustu věcí neumíme a učíme se je takříkajíc za pochodu,“ předesílá starosta s tím, že pronájem žlutých popelnic a podpora třídění odpadu k tomu také patří. „Zatím jsme nadšeni z obrovského zájmu. Během dopoledne bylo prvních 50 kusů hned pryč,“ dodal. Během prázdnin se dostane na všechny domácnosti. Hned, jakmile přijede další várka popelnic, bude městys v rozdávání pokračovat. To by mělo být zhruba za čtrnáct dní.