Sokolské cvičení se opět rozbíhá

V českobrodské sokolovně se postupně rozbíhá cvičení. Dosud cvičily oddíly aerobiku, stolního tenisu, jógy a všestrannosti I a II. Nově začal cvičit oddíl sebeobrany dětí a začíná i scénický tanec. Od středy 3. června začali cvičit také dospěláci v oddíle rekondik. Díky uvolňovacím opatřením se již bude smět řádně využívat šatna, nicméně stále platí již dříve stanovená opatření o zvýšené hygieně, dezinfekci i zákazu vstupu doprovodu do sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol zrušila další akce, které původně měly být součástí oslav 150. výročí založení jednoty. Byla to například květnová Pouť na Lipany a ruší se i červnový zábavný sokolský pětiboj.

Vzácná madona už je vystavená

Vzácná gotická madona, kterou do svých sbírek na konci loňského roku zakoupilo Regionální muzeum v Kolíně ze soukromého majetku, je po restaurování nově vystavena. Zájemci ji mohou obdivovat v prostorách stálé expozice o středověkých dějinách města Kolína v Červinkovském domě. Plastika Panny Marie s Ježíškem pocházející z počátku 15. století pravděpodobně pochází z původního vybavení kostela Všech svatých na Kutnohorském předměstí v Kolíně.

Vysadí pět kilometrů alejí

S rozsáhlou výsadbou počítají nyní v Doubravčicích. Od ministerstva životního prostředí obec získala dotace na dvě výsadbové projekty. Prvním je revitalizace alejí v katastru obce, během níž budou vysazeny tři nová stromořadí a čtyři stávající aleje budou doplněny bodovou výsadbou v celkové délce téměř čtyři kilometry. Celkem bude vysazeno 317 stromů. Druhým projektem je nová liniová vegetace v obci, která posílí přirozené funkce vegetace v zastavěném území obce, a to do okrajových i nově budovaných lokalit. Budou se sázet nové vysokokorunné aleje podél místních komunikací, celkem to bude sedm nových stromořadí v celkové délce 1,2 kilometru a v počtu 91 stromů.

Na sídlišti Jahodiště chystají opravy

Město Český Brod chce pokračovat v regeneraci sídliště Jahodiště. Letos se bude pracovat na osvětlení, v další etapě plánované na příští rok chce radnice získat dotační peníze na propojení vodovodního řadu. Jedná se o doplnění vodovodní sítě v ulicích Na Cihelně a Rokycanova a celkovou opravu vodovodu v části ulice Palackého včetně zokruhování do ulice 28. října. Podstatná část sídliště byla postavená v 70. a 80. letech, tvoří ho až osmipodlažní domy, ve kterých je celkem 300 bytů.