Stavební práce budou zahájeny v ulici Ke Kovárně od domu č. p. 73. Během výstavby bude zajištěn přístup k nemovitostem, zásobování obchodů a pohyb chodců. Předpokládaná doba prací je do konce příštího roku, pokud nebude úplně přát počasí, může to být o něco déle.

Revitalizují předzahrádky

Celkem devět lokalit je v Kouřimi navrženo k postupné revitalizaci předzahrádek. Svou tvář by všechny díky sponzorovi v podobě velké místní firmy měly změnit do podzimu příštího roku. Letos na podzim se rozjede první etapa prací, v níž se dostane na první dvě místa. Bude to předzahrádka u Domu s chráněnými byty v Dobropolské ulici a předzahrádka v ulici Barborka.

Les v Pražské ulici se bude kácet

Už vloni město Úvaly kácelo stromy v lese v Pražské ulici, zvedl se proti tomu ale silný odpor obyvatel, takže se kácení zastavilo. Jenže kůrovec se během jara ve stromech rozmnožil a některé už jsou dnes zcela zničené. Během podzimu a zimy tedy dojde v lese opět ke skácení, a to teď už prakticky všech jehličnatých stromů. V budoucnu se tedy porost velmi změní. Bude se skládat z akátů, javorů, buků, bříz a dubů, jehličnany tam budou růst vlastně jen sem tam výjimečné. Nové vysazování proběhne během dvou let po plánovaném letošním kácení.

Zastupitelé projednají vyhlášky i půjčky občanům

Ve středu 16. září od 17.30 hodin se v jídelně základní školy v Pečkách sejdou zastupitelé na svém dalším zasedání. Vstup do místnosti bude samozřejmě možný pouze s patřičnou ochranou dýchacích cest. Hovořit se bude o druhém kole půjček z fondu rozvoje bydlení pro občany města, na programu jednání je také vyhláška o nočním klidu, vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství nebo také řád veřejného pohřebiště. Dalšími body programu je například změna územního plánu města nebo smlouva s energetiky na vybudování trafostanice pro celkem 19 rodinných domů.