I vzhledem k počínajícímu oteplení se tedy bruslení na rybníku nedoporučuje, hrozí nebezpečí propadnutí ledem.

Pohlednice z Kolína zaujaly porotu
Turistický deník města Kolína a pohlednice Bartolomějského návrší uspěly v soutěži o nejhezčí turistickou pohlednici, vizitku a deník. Letos o vítězích nerozhodovali návštěvníci brněnského veletrhu cestovního ruchu, ale odborná porota. Kolínský turistický deník se umístil na druhém místě a pohlednice Bartolomějského návrší se dělí o 8. až 9. příčku. Porota vybírala z 11 přihlášených turistických deníků a 70 pohlednic. Obě použité fotografie jsou z dílny Ladislava Rennera.

Na místě někdejšího rybníku vzniknou tři tůně
Obec Tuklaty plánuje vyhloubení tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku ze dvou stran ohraničeném říčkou Výmolou a Tuklatským potokem. Na pozemku jsou ještě dva bezejmenné drobné vodoteče, malá stružka tam dokonce pramení. Hladina vody v tůních by měla dosahovat úrovně maximálně 20 až 30 centimetrů od stávajícím terénem. Tůně by se měly začít hloubit zhruba v polovině srpna, hotovo by mělo být začátkem října. Cílem celé akce je nejen revitalizace nevyužívané lokality, ale zejména zadržování vody v krajině a celkově obnova ekologické a krajinotvorné funkce místa, kde kdysi býval malý rybník. Akce vyjde na částku něco přes čtyři miliony korun, obci ji kompletně pokryje získaná dotace.

Českobrodští ve fotosoutěži uspěli
Ve fotografické soutěži Brody v Brodě si Český Brod nevedl vůbec špatně. Snímek českobrodského pivovaru se dostal přímo na první místo, fotografie z období koronaviru na třetí stupínek. Autory jsou Pavel Liška a Martin Šnajdr. Práce poroty byla letos netradiční, bez osobního setkání. Každý porotce z jednotlivých Brodů vybíral fotografie online. Výstava vítězných i dalších zdařilých fotografií je v rámci putování mezi Brody naplánovaná od 1 do 30. dubna v galerii Šatlava.

U nádraží vyroste 48 parkovacích míst pro kola
Město Pečky podepsalo smlouvu na projekt, v rámci nějž u nádraží na místě bývalé zeleniny a trafiky vyroste moderní objekt s parkovacími místy pro 48 kol a s veřejnými, bezbariérovými toaletami. Chybět nebude kamerový systém. Pokud vše dobře půjde, začne se stavět příští rok.

Složenky na odpad letos do schránek nepřijdou
Poplatek za svoz odpadu zůstává v Kolíně pro letošní rok stejný jako vloni, tedy 696 korun, a je splatný do konce května. V letošním roce již obyvatelé nedostanou složenky, variabilní symbol zůstává stejný jako v roce loňském. Kdo jej nezná, stačí se obrátit na číslo 321 400 757, e-mail: martina.jaresova@mukolin.cz či na kancelář odpadového hospodářství v Ceropu.

Ministerstvo dalo zelenou nové škole
Záměr vybudování svazkové školy skládající se z dostavby budovy Základní školy Žitomířská v Českém Brodě a nové školy v Doubravčicích prošel ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a bude předložen vládě ke schválení financování. Celkové náklady na výstavbu se odhadují až na 680 milionů korun, zhruba 520 milionů by měla být dotace, tedy 750 tisíc na jednoho žáka. Škola by měla pojmout více než 800 dětí, předpoklad je 27 tříd po 30 žácích.

Městská policie v Pečkách rozjíždí činnost
V Pečkách se rozjela obnovená činnost městské policie. Strážníkem se stal Ota Poidinger. Obyvatelům města je k dispozici na mailu mp@pecky.cz., kam se lze obrátit s dotazy, podněty a požadavky. Strážník zabývá dohledem nad dodržováním vyhlášek města, ochranou majetku, odchytem psů, kontrolou správného parkování, dodržování povolené rychlosti a mnoha dalšími činnostmi. Město k němu shání posilu. Zájemci se mohou hlásit u tajemnice městského úřadu.