Používání pyrotechnických výrobků je na celém území obce Jevany zakázáno, zákaz se nevztahuje jen na dvě hodiny v roce – od 31. prosince 23 hodin do jedné hodiny 1. ledna. Možné je dva měsíce předem zažádat o výjimku i v jiném čase, kterou ovšem musí obec schválit. Za porušení ustanovení obecně závazné vyhlášky lze udělit pokutu až do výše sto tisíc korun.

Kde se bude v Kolíně mulčovat

Novinka v podobě mulčování trávy začne na vybraných plochách ve městě. Jsou jimi část Husova náměstí, Jiráskovo náměstí, Komenského park, park u medvědů v Borkách, parčík při Jaselské ulici u Obecního dvora, parčík u gymnázia, parčík u nemocnice, lokalita u Vodárny, plocha V Kasárnách, souvislé travnaté sídlištní plochy, velké travnaté plochy u bytových domů. Pokud se mulčování osvědčí, mělo by se pak rozšířit na většinu travnatých ploch ve městě.

Vybudují bezpečné hřiště pro děti

Obec Veltruby hodlá vybudovat vícefunkční bezpečné hřiště pro malé děti. V části svahu, který má sklon cca 30 stupňů, budou osazené tribunky, herní místo pro nejmenší by mělo mít čtyřmetrový plot, dvě branky s basketbalovou konstrukcí, polyuretanové povrchy. Práce by měly vyjít na 1,2 milionu korun bez daně a bude je kompletně financovat obec ze svého rozpočtu. Bezpečná plocha pro vyžití dětí by se u základní školy měla začít budovat v srpnu, hotovo by mělo být během října.