Trestných činů v Pečkách bylo o deset méně
Z policejních statistik vyplývá, že vloni došlo v Pečkách k poklesu kriminality o 10 případů oproti roku 2019. Celkem tedy policisté řešili 167 trestných činů, 64 z nich bylo objasněno. “Nejčastěji se jednalo o krádeže prosté, kterých bylo 39. Těmi jsou krádeže věcí z aut, krádeže kol, zboží v obchodech apod. Další majetkovou trestnou činností je krádež vloupáním, jichž bylo 28, tj. vloupání do chat, vozidel, domů a dalších objektů“, uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Letáčky letos do schránek nepřijdou
Letos již město Český Brod nebude distribuovat letáčky s informacemi o úhradách místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem a místního poplatku ze psů. Poplatek za odpad na rok 2021 je ve výši 816 korun na osobu, variabilní symboly zůstávají stejné jako v minulých letech. U poplatku ze psů je roční sazba i variabilní symbol stejný jako v minulých letech. Poplatky lze hradit buď bankovním převodem nebo v pokladně městského úřadu, kde se preferuje platba kartou.

Opět začne oprava Kolínské ulice
V březnu se po zimní přestávce opět rozjedou práce na velké rekonstrukci Kolínské ulice ve Starém Kolíně. Budou dobudovány chodníky a veřejné osvětlení po obou stranách komunikace a následně cca v dubu začne vlastní oprava povrchu Kolínské ulice. Počítá se opět s plnou uzavírkou míst, kde se bude na etapy pracovat. Kromě oficiální objízdné trasy by měly být udržovány také přístupové cesty ke Kamenci a okolo kostela.

Ukliďme Česko opět individuálně
V Pečkách začala tradiční akce Ukliďme Česko. Tentokráte opět ne ve větších skupinách, ale ve městě se zkrátka rozhodli, že tři týdny zatím není možné chodit na procházky mimo území obce, mohou alespoň momentální situaci maximálně využít k úklidu a zvelebení Peček a Velkých Chvalovic. Každý tedy uklízí sám či se svou rodinou, pytle s nasbíraným odpadem samozřejmě město odváží. Akce bude trvat dva týdny, tedy do 18. března.

Pečky jsou členem organizace Sázíme stromy
Město Pečky se stalo členem klubu zapojených obcí v organizaci Sázíme stromy. Tato organizace propojuje firmy, obce a dobrovolníky, společně se pak sází stromy a keře na místech, kde je to nejvíce potřeba. Zapsaný ústav Sázíme stromy pomáhá realizovat výsadby i v okolí Peček a Velkých Chvalovic a po celé České republice již vysadil přes 12 tisíc stromů a více než 11 tisíc keřů. Pečky se zařadily po bok dalších obcí, které mají péči o svou zeleň jako jednu z priorit.