Dvě a půl procenta dělá přes milion korun,“ podotkl starosta. Dodal však, že na cenu, kterou za nakládání s odpadem hradí obyvatelé města, to vliv mít nebude.

Parkovací dům je už téměř hotový
O další kus pokročila revitalizace někdejšího brownfieldu, areálu bývalého cukrovaru v Cerhenicích. Parkovací dům, který z části areálu vzniká od letošního jara, bude dokončený co nevidět. Hotová je hrubá stavba, pokročily práce na příjezdových komunikacích, na budově se osazují okna, vrata, osvětlení. Práce postupovaly od začátku podle harmonogramu, pouze zkraje akce se nalezly staré základy, takže se drobně upravilo založení stavby, udělaly se sanace. S kompletním dokončení parkovacího domu se počítá v prosinci.

U kostelů jsou nově kešky
Farnost Český Brod začala akci kešek. U každého kostela farnosti, na farní zahradě a také u zříceniny kaple u Bříství jsou nyní nově kešky a v nich pro dané místo speciální modlitba, kterou se lze na místě pomodlit. Je to pozvání k tomu, aby lidé tímto způsobem vytvářeli společenství i v této době. Modlitby jsou za farnost, ukončení pandemie, za náš národ, nemocné apod. Pro děti, které se přihlásily a dostaly číslo, je připravený také obrázek, který si mohou doma skládat.

Projednají návrh rozpočtu i vestavbu
V zasedací místnosti úřadu v Červených Pečkách se 12. listopadu od 17.30 hodin sejdou zastupitelé městyse, aby projednali například podání žádosti na půdní vestavbu úřadu městyse, kde by mělo vzniknout komunitní centrum, hovořit se bude také o projektové přípravě vodovodu v Bořeticích nebo o žádosti o dotaci na dýchací přístroje pro jednotku SDH. Na programu mají zastupitelé také návrh rozpočtu na příští rok nebo zvýšení nájemného v obecních bytech.