Objízdná trasa do města povede po silnici číslo I/38, tedy po obchvatu Kolína, a po silnici II/125, příjezd do města bude možný Žižkovou ulicí kolem nemocnice nebo Polepskou ulicí.

Ovocnou alejí spojí úvalskou Vinici až do Tuklat

Sto dvacet stromů za čtyři týdny. Takové je skóre pracovníků úvalských technických služeb, kteří nové ovocné dřeviny vysazovali po celém městě, především však do dvou nových alejí. „Smysl těchto výsadeb a alejí je jednak rozčleňovat velké lány polí okolo města, ale také dotvářet a vytvářet nové cesty,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Renata Stojecová. První alej je na zasakovacím pásu U Horoušánek, druhá navazuje na Vinici a táhne se směrem na Tuklaty. S obcí Tuklaty se Úvalští domluvili, že na svém katastru půjde úvalské aleji naproti tak, aby vzniklo nové přímé spojení z Vinice až do Tuklat. Letos to u Tuklat nevyšlo, ale plánuje se to v blízké budoucnosti.

Shání peníze pro ohrožené rodiny

Při příležitosti 20. výročí svého založení vyhlásil českobrodský spolek Leccos kampaň, v níž by rád získal 200 tisíc na podporu dětí, jejichž rodiny se dostaly do problémů. Může to být nevyhovující bydlení, nedostatek peněz, problém s péči o děti a domácnost, domácí násilí, závislosti, onemocnění v rodině. Leccos očekává, že takových rodin může v souvislosti s koronavirovou krizí přibýt, k tomu naopak finanční podpora některých dárců bude ze stejného důvodu nižší.

Smlouvy na dva židovské domy už jsou podepsané

Obě kupní smlouvy mezi městem Kolín a soukromými vlastníky na dva domy v ulici Na Hradbách jsou podepsané. Vše už čeká na zápis v katastru nemovitostí, odvolání město nepředpokládá. Domy č. p. 124 a 125, tedy někdejší rabínský dům a bývalá židovská radnice, přejdou tedy do majetku města zhruba během srpna. Kolín za oba objekty zaplatí necelých šest milionů korun. „Pak se sejdeme s památkáři, s architektem, s pracovníky odboru investic a začneme projekční práce, abychom zamířili k opravě domů,“ řekl starosta Michael Kašpar. Město hodlá domy zpřístupnit veřejnosti včetně zachovaných mikví. O vrchním podlaží ještě není rozhodnuto, ale mohly by tam být kancelářské prostory. V přízemí jsou dva obchodní prostory, tam by měla být možnost pronájmu samozřejmě s vhodným sortimentem.

Kolín chystá s půlmilionovou podporou adventní program

Město Kolín už připravuje adventní program. Má k tomu důvod mimo jiné v tom, že městská rada mohla na svém posledním zasedání schválit uzavření darovací smlouvy na částku půl milionu korun. Tu městu darovala automobilka TPCA právě na vánoční program. „Připravujeme advent v Kolíně, bude to program pro obyvatele města, v tuto chvíli už ho sestavujeme,“ potvrdila místostarostka Iveta Mikšíková. Nebude to přímo rozdávání svařáku zdarma nebo třeba kapr do každé rodiny, obyvatelé se mohou těšit na kulturní vyžití, které snad nezhatí koronavir.