Objízdná trasa ve směru od křižovatky ulic Kutnohorská, Mostní a Politických vězňů vede ulicemi Parléřova, Brandlova a Karlova.

Přestavbou bývalé kuchyně vzniknou tři nové třídy

Obec Velim má z ministerstva pro místní rozvoj přislíbenou dotaci na dostavbu základní školy. Příslib je na více než 19 milionů korun. Projekt se týká přestavby bývalé kuchyně a jídelny, kde by měly vzniknout tři třídy, a propojení školy s nedávno vybudovanou přístavbou tělocvičny a stravovacích prostor pomocí nového tubusu. Stavební dokumentace je již připravená a v nejbližší době proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celá akce by měla být dokončená v příštím roce.

Obec dokončila stavbu kanalizace

Výstavba kanalizace a čističky ve Vrátkově je u konce, dodělávají je už jen poslední drobnosti. Během července by měl vodoprávní úřad vydat kolaudační rozhodnutí včetně uvedení čističky do zkušebního provozu. Po nabytí právní moci rozhodnutí se budou moci začít připojovat na kanalizaci jednotlivé nemovitosti. Provozovatelem kanalizace bude obec, která má uzavřenou smlouvu o zajištění servisu s firmou Energie AG Kolín. Uzavírání smluv a platby bude tedy zajišťovat obec.

Nemocnice dává přednost platebním kartám

Pokud potřebují klienti kolínské nemocnice něco uhradit, upřednostňuje toto zdravotnické zařízení nově platby platební kartou. K tomu je určená centrální pokladna v budově A (pondělí až pátek 7 – 11.30 hodin a 12 – 15 hodin) a recepce v budově CH (nonostop). V mimořádných případech lze platbu provést v hotovosti, na centrální pokladně v administrativní budově A po celou otevírací dobu, na recepci v budově CH pouze ve vyhraněném čase, tedy ve všední dny od 6 do 14.30 hodin.