Samozřejmostí bude poblahopřát také všem jubilantům, kteří oslavili své životní výročí během období krizového stavu.

V tubusu rozhledny Vodárna se objeví betonové reliéfy

Rozhledna Vodárna v Kolíně slouží také jako galerie současného výtvarného umění. Po loňské zajímavé prezentaci skleněných objektů Pavla Kopřivy bude letos během prázdninových měsíců hostit dílo sochařky Anny Hulačové. V tubusu vodní nádrže vystaví sérii betonových reliéfů z cyklu Prvoci. Půjde tak o další autorský pohled na téma vody.

V Chotuticích opraví další část chodníků

Zastupitelé Chotutic na svém posledním zasedání schválili stavební firmu, který udělá osmou a devátou etapu rekonstrukce chodníků v Průběžné ulici. Vyhrála společnost z Čáslavi za nabídkovou cenu cca 2,3 milionu bez daně.

Za hřbitovem v Českém Brodě se plánuje alej

Město Český Brod se pustilo do opravy severní zdi hřbitova. Potřeba bude mimo jiné dostavět část, kde se zeď už zřítila. Současně budou odstraněny novodobé nestabilní části zdi a opraven historický úsek, do něhož jsou zasazeny zdobné náhrobky. V budoucnu se počítá s rozšířením hřbitova a založením aleje právě za touto severní zdí.

V Jevanech projednají festival i rachejtle

Zastupitelé obce Jevany se na svém dalším zasedání sejdou 2. července od 18 hodin. Budou projednávat řadu akcí plánovaných na léto, například čtvrtý ročník Mezinárodního filmového festivalu Jevany či Jevanského železňáka 2020. Na programu jednání mají ale také vyhlášku o používání zábavní pyrotechnicky nebo projekt vybudování sportoviště.

Zubařka by mohla otevřít v říjnu

Záměr znovuotevření zubní ordinace v Červených Pečkách sice nabral zpoždění, ale nyní se příprava opět rozeběhla. Je dokončen projekt na úpravy místností, na opravu nevyhovujících rozvodů elektřiny a vody, na nábytek a hlavně i na vlastní pracoviště zubní lékařky. Navržené úpravy dostaly kladné stanovisko od Krajské hygienické stanice v Kolíně a po doladění posledních detailů vše projedná zastupitelstvo. Jako reálný termín otevření ordinace se tak jeví říjen.

Místo pod širákem nakonec přespí v klášteře

Po mši a společném obědě se budou moci zájemci v neděli 5. července zúčastnit pěší poutě do Číhoště organizované českobrodskou farností. Zkraje to vypadalo, že nocovat se možná bude pod širým nebem nebo ve velkém stanu, nakonec se ale podařilo nocleh zajistit v klášteře v Zásmukách a ve Zbraslavicích na statku. Zájemci nechť se předem hlásí v Českém Brodě na faře kvůli zajištění obědů. Na pouť vyrazí i doprovodné vozidlo, které poveze věci či sveze znavené poutníky.

Osobnosti města převzaly ocenění

Osobnosti města Český Brod převzaly z rukou vedení radnice během slavnostního ceremoniálu letošní ocenění. Z nominací, které přicházely od ledna do března, rada města vybrala pět kandidátů, a to Václava Čokrta (významná činnost v oblasti sportu), Ivo Kocuma (významná činnost v oblasti pedagogiky), Stanislava Kosíka (významná činnost v oblasti sportu), Václava Malého (významná činnost v oblasti péče o město) a Radka Skálu (významná činnost v oblasti sportu).

Vypouštěli holuba z úřadu i nutrii od zimního stadionu

Na kolínské městské strážníky se obrátili zaměstnanci městského úřadu, protože se na chodbě před jednou z usadil holub. Hlídka ptáka odchytila a vypustila na svobodu. Dalším zvířecím výjezdem byla nutrie, která pobíhala po silnici u zimního stadionu. Samečka nutrie strážníci přenesli k Labi a vypustili.