Novou ředitelkou knihovny a současně také městského informačního centra se stala Libuše Vodičková, dosavadní zástupkyně ředitele, která vyhrála výběrové řízení.

U hřbitova ve Starém Kolíně vysadili novou alej javorů
V lokalitě u hřbitova obec vysadila novou alej. Konkrétně se jedná o javory, na které získala příspěvek přes 80 tisíc korun. „Alej byla vysazena podél hřbitovní zdi, pohledově od příjezdu z obce směrem na Hlízov. Snažili jsme se zlepšit estetickou stránku tohoto pietního místa. Přemýšleli jsme o variantě, že do výsadby zapojíme i veřejnost, ale současná situace ovlivněná pandemií nás od toho odradila,“ uvedla místostarostka Petra Kubátová Krchová. S výsadbou nakonec pomohla firma, která pro obec zajišťuje odbornou pomoc při výsadbě a údržbě zeleně.

Rybníky zůstanou vypuštěné
Rybníky Lhoták a Horní úvalský zůstanou přes celou zimu vypuštěné. Je totiž třeba nechat přemrznout bahno a několikrát ho vyvápnit. Důvodem je skutečnost, že se mezi rybami začala šířit virémie a různé bakteriální nemoci, které mají původ právě v bahně. Pro lidi nejsou tyto choroby nebezpečné, jen bruslení, pokud tedy bude mrznout, bude možné na Fabráku nebo na Mlýnském rybníku, na slovanských rybnících však tentokráte nikoli.

V Cerhenicích opravili osvětlení v další ulici
Veřejné osvětlení v ulici Za Štěpnicí je hotové. Hned nato městys podal žádost o dotaci na opravu stávající komunikace. „Chceme opravit i ulici Pod Beránkem a podél nové mateřské školy,“ upřesnil starosta Marek Semerád. Další podanou žádostí o dotaci je na workoutové hřiště.