Farní prostory větší než dosavadní klub MSD a navíc centrum je kompletně bezbariérové. Město tam také po ustoupení pandemie plánuje uskutečnit aktivity pro osoby, které poskytují péči svému blízkému.

Knihovnice z Polep získala ocenění
Knihovnice polepské knihovny Marie Lelková byla za svou aktivitu a obětavost oceněna titulem Středočeský Kramerius. „Rád bych jí poděkoval za její nadšení, se kterým pořádá akce pro různé věkové skupiny a tím přispívá k pocitu pospolitosti a sounáležitostí s naší vesnicí,“ uvedl starosta Polep Rostislav Vodička. V letošním roce se slavnostní vyhlášení oceněných knihovníků s ohledem na současně probíhající nouzová opatření plánuje až 25. listopadu.

Zastupitelstvo zasedne formou videokonference
Na sv. Martina, tedy na 11. listopadu od 17.30 hodin se chystá zasedání městského zastupitelstva v Pečkách, a to v podobě videokonference. Té se mohou zúčastnit i obyvatelé a prostřednictvím odkazu, který naleznou na webu města, pokládat dotazy. Na programu jednání mají zastupitelé například prezentaci a schválení studie revitalizace Mlýnského náhonu, hovořit se bude také o změně jednacího řádu v souvislosti s nouzovým stavem, o architektonické studii zhotovení náhrobku Š. Hovorky, na řadu přijde vyhláška o nočním klidu, stanovení místního poplatku za svoz komunální odpad pro příští rok, účast města na dražbě pozemku orné půdy v lokalitě mezi Výrovkou a Ratenicemi nebo informace o investičních akcích ve městě.

Kontejnery je možné využít už jen do konce listopadu
Poslední možnost využít kontejnery na bioodpad, které jsou umístěné na návsi před kulturním domem, mají nyní obyvatele Doubravčic. Kontejnery tam budou do konce listopadu. Poté budou odvezeny a k dispozici budou opět až na začátku sezóny v příštím roce.