Zatím zastávkám ještě chybí bezpečnostní polep, čeká se, až bude alespoň 10 stupňů Celsia nad nulou. Polepy se dělají kvůli tomu, aby do prosklených stěn nenaráželi ptáci.

Projednají stočné i činnost školy
Zastupitelé Týnce nad Labem se na svém dalším zasedání sejdou ve středu 2. prosince od 17 hodin na městském úřadě. Na programu jednání mají například schválení sazebníku úkonů pečovatelské služby, stanovení ceny stočného na příští rok nebo přezkoumání hospodaření města. Hovořit budou také o smlouvě o nájmu části pozemku s Povodím Labe, výroční zprávě o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020 nebo schválení účetní závěrky této příspěvkové organizace.

Český Brod a Klučov už spojuje nová alej
Český Brod spolu s Klučovem obnovuje cestu mezi oběma místy. Podél plánované cesty už je vysazená alej i takzvaná doprovodná zeleň. Na českobrodské části je celkem 31 ovocných stromů (jabloně, třešně, švestky a hrušně), 27 dubů a lip a 505 keřů. Podobné složení má i klučovská část. Výsadba v celkové hodnotě 200 tisíc korun byla plně hrazená z programu péče o krajinu ministerstva životního prostředí. Současně došlo i k zatravnění v minulosti rozoraných částí cesty.

Senioři v Kouřimi tvoří (nejen) pro seniory
Obyvatelé domova pro seniory vyrábějí dárky pro kouřimské seniory a podnikatele. „Vězte, že bychom rádi vyrobili dárečky úplně pro všechny obyvatele, ale na to síly nestačily. V našem rodinném domově je 35 obyvatel a občanů města téměř 1900,“ poznamenala starostka Zuzana Chmelová. Dárky od seniorů se budou předávat seniorům žijícím ve svých domovech společně s dárky od města 10. prosince, tedy v den, kdy by se mělo konat slavnostní setkání seniorů.

Zaměří se na rozpočet na příští rok
Poslední letošní zasedání městského zastupitelstva se uskuteční v pondělí 7. prosince od 15 hodin v podnikatelském inkubátoru Ceropu v areálu kolínského zámku. Na programu jednání jsou například dotace pro Správu městských sportovišť Kolín, prodeje pozemků či dvou bytů nebo rozpočtové opatření. Zastupitelé budou také schvalovat rozpočet města na příští rok. Jednání bude opět možné sledovat on-line a opět bude prostor pro dotazy a připomínky občanů.