Jsou to zejména cestující na invalidním vozíku, cestující se sníženou schopností pohybu a cestující se sníženou schopností orientace, včetně zrakového nebo sluchového postižení. Nejprve si cestující vyhledá vhodné spojení, následně si objedná přepravu (alespoň 48 hodin předem) a poté, co bude objednávka schválena, si zakoupí jízdenky na jednotlivé vlaky. Objednávka asistence je možná na stránkách www.oneticket.cz. Bližší informace sdělí pracovníci Správy železnic na telefonu: 222 266 755 (provoz je v sobotu i v neděli) nebo na e-mailové adrese: asistence@oneticket.cz.

Město snížilo či odpustilo nájem podnikatelům

Spolu s dalšími městy vyšlo vstříc také město Kouřim podnikatelům, kteří jsou v nájmu v městských prostorách a jichž se dotkla opatření související s pandemií koronaviru. Celkem se jednalo o čtyři podnikatele. Zrušen byl nájem po období nouzového stavu dvěma masérkám, které si pronajímají prostory v penzionu Na Barborce a ve sportovní hale. Dále byl snížen nájem na čtvrtinu původního nájmu v Restauraci na Střelnici a o deset procent snížen nájem po dobu nouzového stavu v samoobsluze.

Ve Staré škole našli náboje z války

V kostnici u chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně pokračují restaurátorské práce a čištění kosterní výzdoby ve vstupní části objektu, instalují se zrestaurované části vnitřní expozice. Ve Staré škole už jsou hotové podlahy, instaluje se topení, natírají se dřevěné konstrukce. Během opravy schodiště byly nalezeny staré náboje. Podle pyrotechnika se jedná o munici z 2. světové války. Ve zvonici už probíhá závěrečný úklid stejně jako v parteru, kde jsou již hotové veškeré výsadby.

Do opravy kostela půjde 1,7 milionu

Farnost Kolín s podporou Starokolínského okrašlovacího spolku a obce Starý Kolín uspěla v dotačním programu záchrany kulturního dědictví. Už druhým rokem byl podpořen starokolínský kostel sv. Ondřeje, tentokrát dvojnásobně vyšší částkou než loni, a to 1,5 milionu korun. Spolu se spolufinancováním se tak letos udělají opravy za 1,7 milionu. Nebude to sice stačit na dokončení opravy střech, ale na podstatnou část, opraví se třeba i věžička zvaná sanktusník.