V kompletně nově zrekonstruovaném objektu na rohu ulic U Křižovatky a Kutnohorská budou čtyři registrované sociální služby – terénní programy, poradna pro závislosti, sociálně aktivizační služba pro rodiče, kteří prošli závislostí, a kontaktní centrum. Poslední jmenované má samostatný vchod a slouží pro tzv. nemotivované klienty z řad uživatelů drog na výměnu injekčních stříkaček a dalšího materiálu. Ten získají, když vrátí použitý. Celé centrum bude v plném provozu od 1. srpna. Prostor plus funguje v regionu už 15 let a k mezi jeho další činnosti patří provozování dvou nízkoprahových klubů pro děti a mládež, služby pro rodiny v tíživých situacích, dluhové poradenství, terénní programy a vzdělávání dětí ze sociálně odlišného prostředí.

Vedení Kolína se sešlo s kolegy z Čáslavi a Žďáru

Se sdílením dobré praxe a výměnou zkušeností mezi starosty pokračovala kolínská radnice v Kolíně a Čáslavi. V Kolíně se starosta Michael Kašpar a místostarostka Iveta Mikšíková sešli se starostou Žďáru na Sázavou, aby řešili především fungování úřadu a vnitřní předpisy. Poté v Čáslavi se starostou a místostarostou diskutovali zejména o zdravotnictví a fungování nemocnic.

Stromy na stezce potřebují ošetření

Bezpečnostní řez stromů na stezce mezi Polepy a Kolínem či náhradní trasa pro pěší během uzavírky v Havlíčkově ulici v Kolíně bude na programu dalšího zasedání zastupitelů Polep, které se uskuteční 5. srpna od 19 hodin. Hovořit se bude také o výběru zhotovitele odvodňovacích žlabů, kouřových zkouškách kanalizace, veřejném osvětlení v Zelené ulici či o postupu prací na budování sběrného dvora. Řeč přijde také na pořízení klimatizace do spolkové místnosti a knihovny.

Budova radnice bude mít nově opravné dveře

Vstupní dveře do budovy kolínské radnice mají nyní péči restaurátoři. Jejich práce probíhá pod přísným dohledem památkářů. Hotovo by mělo být zhruba do října.

Nová úpravna vody Doubravčici se bude co nevidět kolaudovat

Na 6. srpna je naplánovaná kolaudace komunikace k objektu úpravny vody ze stávajících obecních vrtů. Vybudovaná silnice je součástí projektu výstavby úpravny, tzn. že byla financována z dotace. Hned týden na to se bude kolaudovat vlastní úpravna. Samotné vrty jsou vyčištěné, byly odebrány vzorky, čeká se na povolení zkušebního provozu.