Ubytovna se každý den otevírá ve večerních a zavírá v dopoledních hodinách. Dohled nad provozem zajišťují strážníci městské policie. Klienti jsou povinni udržovat pořádek, což také zatím dělají. „Snažíme se je lehce zapojit i do pracovního procesu a na popud veřejnosti jsme jim například nařídili uklidit odpadky na nedaleké nepoužívané železniční vlečce,“ popsal českobrodský starosta Jakub Nekolný.

Pomohou organizacím v sociální oblasti
Český Brod aktuálně vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu zajištění registrovaných sociálních služeb a souvisejících programů. Jedná se o jednorázový příspěvek, lhůta pro podání žádosti o dotaci je do 6. dubna. Předpokládaný celkový objem peněz je 700 tisíc korun. Žádat lze na osobní náklady včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, provozní náklady jako třeba materiál, spotřeba energie,opravy, vybavení i o cestovné.

Na očkování zajistí i dopravu
V případě, že senioři z Českého Brodu potřebují pomoci s registrací k očkování, mohou se obrátit na odbor sociálních věcí, telefon 730 870 953 nebo 313 036 102 nebo na email tumova@cesbrod.cz. Nově mohou občané ve věku 80 let a starší využít k dopravě na očkování do Kolína nebo do očkovacích center v Praze službu senior taxi. „Pokud víte o někom, pro koho je registrace na očkování proti covid-19 složitá či by potřeboval zajistit dopravu na očkování prostřednictvím seniortaxi, předejte mu uvedené informace,“ žádá radnice.