Jakub Nekolný pak stejně tak jako vedení České obce sokolské přivítalo všechny přítomné hosty.

Autor almanachu knihu pokřtil

Pak se na pódiu představil Jaroslav Petrásek ml., náčelník T. J. Sokol Český Brod, který je autorem almanachu, který byl vydaný právě u příležitosti výročí. Publikace hovoří o historii Sokola v Českém Brodě. Čtenáři se v něm dozví například to, že českobrodský Sokol patří k nejstarším jednotám na našem území. Almanach byl přímo na pódiu pokřtění a přán mu byl dlouhý život, stejně tak jako si přítomní přáli dlouhý život pro samotný Sokol.
Po křtu přišla na řadu vernisáž výstavy k oběma výročím.

Lidé si v prostorách sokolovny mohli prohlédnout nejrůznější fotografie. Ty zobrazovaly nejen historické okamžiky, ale také dobu nedávno minulou. Z fotografií tak bylo jasné, že Sokol v Českém Brodě žil, žije a bude žít. Kdo by si nestihl výstavu prohlédnout přímo zde, má šanci ji vidět v Galerii Šatlava. Vstup na výstavu je volný a otevřeno je na požádání v rámci provozní doby infocentra. Výstavu lze zhlédnout od 1. dubna. Nejpozději můžete výstavu vidět 24. dubna.

Během oslav si přítomní mohli také prohlédnout zrekonstruovanou sokolovnu. Ta v posledních letech velice prokoukla. Současný výbor jednoty, který byl zvolený na jaře roku 2013 , si totiž jako jeden ze svých cílů stanovil zlepšit celkový stav sokolovny.

Nový kabát dostal suterén i fasáda

Nový kabát dostal léta zanedbávaný suterén sokolovny, který byl zvlhlý a plesnivý. Díky brigádám byla demontovaná stará kuchyňská technologie a veškerý nepotřebný materiál byl zlikvidovaný.
Kromě toho jsou v celé sokolovně také nová okna a podařilo se také zateplit stropy v historické budově. Na první pohled však jistě každý pozná, že nový kabát dostala také fasáda budovy. Zrekonstruovaný je již také dvůr sokolovny.

Všichni přítomní se o těchto změnách mohli přesvědčit na vlastní oči. Následně pak díky pořadu o historii sokolovny mohli porovnat změny.
V rámci oslav se také představily jednotlivé oddíly T. J. Sokol Český Brod.

Zatímco první část programu skončila v 18.00 hodin, další začínala v půl osmé večer. To byla totiž sokolovna znovu otevřená.
Tentokrát pro účastníky Sokolského plesu, na kterém opět nastoupila Městská garda a celý ples byl zahájený předtančením. Nechybělo samozřejmě občerstvení a tombola.