Českobrodská sokolovna vsobotu ožila zábavou, hudbou, soutěžemi a rejem pestrobarevných masek. Celým odpolednem provázel šašek Vašek zDivadla POHÁDKA, které pro děti celý karneval připravilo. „Delší dobu už sPohádkou spolupracujeme,“ prozradila ředitelka městského kulturního a informačního centra Zdeňka Bočková. Manažerka Divadla Pohádka Marie Kolínová ji doplnila: „Na karnevalu se ale podílíme poprvé, rádi bychom vtom však pokračovali ivbudoucnu,“ prozradila.

Děti sbarevným šaškem Vaškem celé odpoledne tancovaly a soutěžily. Nechyběla ani přehlídka masek, při které Vaškovi pomocníci vybírali vzaplněné sokolovně zpřehršle pestrých masek ty nejhezčí. Pro děti byly připraveny odměny vpodobě autíček, pexes, časopisů a pro ty nejlepší byla připravena i sladká odměna.

Martin Šnajdr