Na začátku působení Sokola v Českém Brodě se ale cvičilo všude tam, kde se dalo.

„V létě venku a v zimě v různých hostinských sálech,“ prozradila náčelnice českobrodského Sokola Jana Bízková. Prostředí v hostinských sálech ale bylo již tehdy pro cvičence nevyhovující. Proto se tehdy rozhodli pro stavbu sokolovny.

Tehdejší členové Sokola zakoupili na splátky pozemek od města a zahájili sbírku mezi členy, ale i mezi občany. „Sbírky byly nejen peněžní, ale lidé přispěli i stavebním materiálem, povozy nebo třeba řemeslnou prací,“ vyzdvihla Jana Bízková. Český architekt Jan Koula věnoval dokonce plánovou dokumentaci právě ke stavbě sokolovny.

Nic už tedy nebránilo tomu, aby stavba začala. Základní kámen byl položen v červnu 1884 a celá budova byla hotova už v listopadu toho roku.

„Nevím, jak to mohli postavit během necelých šesti měsíců,“ přemítala Bízková.

Sokolovnu pak v prosinci otevřelo divadelní představení Starý mládenec. Slavnostního otevření se ale českobrodská sokolovna dočkala až v roce dalším, tedy 1885, ve spojení se sjezdem župy Středočeské.

Výrazně do života nejen českobrodských Sokolů zasáhla první a zvlášť druhá světová válka. Týkalo se to zejména přerušení činnosti, nebo persekuce členů zapojených v odboji. „K dalšímu dlouholetému přerušení sokolské činnosti došlo v období totality,“ připomněla náčelnice Jana Bízková. Komunisté totiž Sokol v roce 1956 zrušili.

Sokol se postupně začal obnovovat až po sametové revoluci a v dnešní době navazuje na svoji letitou tradici. Dnes navštěvuje českobrodský Sokol téměř pět set členů, jsou mezi nimi batolátka, ale třeba i senioři. Členové se potkávají nejen v tělocvičně, ale i mimo ni, nejen při cvičení, ale i třeba na různých společenských událostech.

Rozvrh českobrodského Sokola již dnes nabízí širokou nabídku. Od aerobiku, přes karate až po volejbal.

„Nesmíme zapomenout ani na další sokolský sport, kterým jsou šachy,“ přemítala Bízková. A Českobroďáci hodlají nabídku rozšiřovat již od příštího roku. Nebude to ale jediná změna.

„Cvičitelé v současné době pracují bez nároku na honorář, to by se ale mělo již od září změnit,“ předjímá již nyní Jana Bízková.
Oslavy výročí založení Sokola i otevření českobrodské sokolovny probíhají již od začátku roku. Součástí oslav byla i sokolská akademie, kterou v Českém Brodě uspořádali před měsícem.


Martin Šnajdr