Z toho důvodu vedení obce požádalo o finanční injekci v podobě dotace. Tu však obec zatím nezískala. Existuje však ještě možnost, že obec bude v žádosti úspěšná na podruhé. A šanci si v Klášterní Skalici rozhodně nenechají ujít a o finanční pomoc v rámci dotací zažádají podruhé.

Socha sv. Jana Nepomuckého je jednou ze čtyř soch v této obci. Restaurování se jako první dočkala socha Panny Marie. „Zrestaurovaná byla v roce 2012 včetně podstavce," řekl starosta obce. Socha Panny Marie prý byla nejprve uložena v depozitáři a její oprava se musela provádět v sochařské dílně. Podle Jaroslava Lukeše bude oprava sochy sv. Jana Nepomuckého jiná v tom, že se pravděpodobně nebude muset odvážet z místa, kde stojí. Opravená by také neměla být pouze socha, ale také její podstavec.
Soubor barokních soch v těsném okolí Klášterní Skalice je unikátně dochovaným dokladem uplatnění barokní symboliky v krajině. Postavy světců a boží muka tvoří ramena pomysleného latinského kříže, v jehož středu se, pod dohledem nebeských ochránců, nachází bývalý klášter.

Na vrcholu hlavního břevna pomyslného kříže stojí socha Panny Marie. Konec levého ramene pomysleného kříže tvoří socha sv. Anny. Na konci levého ramene pak stojí socha sv. Prokopa.
Socha sv. Jana Nepomuckého, která má být zrestaurovaná v blízké budoucnosti pak stojí v místě křížení pomysleného kříže, jehož patu tvoří Boží muka.

Kde stojí jednotlivé sochy a Boží muka?

• Socha sv. Anny socha stojí 200 metrů za vsí na levém břehu silnice do Bošic.
• Socha sv. Jana Nepomuckého Socha stojí v obci za klášterem při silnici do Bošic.
• Socha Panny Marie stojí v bývalé klášterní vinici při silnici k Třebovli.
• Socha sv. Prokopa stojí na malé skalce u polní cesty do Miškovic, asi 100 metrů severně za vsí.
• Boží muka stojí při polní cestě v poloze Na Trativodech, asi 1,5 km východně za vsí.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní pískovcová socha pochází z doby kolem roku 1750. Její autor není známý. Socha stojí na zajímavém podstavci, jehož sokl a hlavice jsou ve tvaru hvězdy. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v místě křížení pomysleného kříže rozestavění soch v obci.