Jak dlouho sdružení v Kolíně působí?
Spirála pomoci o.s. působí v Kolíně a jeho okolí od začátku roku 2008, letos tedy slaví pět let působení v sociální oblasti.

Jak vlastně vzniklo?
Spirálu pomoci jsem založila společně se svojí dcerou a Ing. Baxou ke konci roku 2007 jako občanské sdružení. Na základě získané registrace a potřebných náležitostí jsme přijali první zaměstnance, a mohli jsme tak začít nabízet služby v oblasti sociální péče. V úplných začátcích jsme služby osobní asistence poskytovali zdravotně postiženým lidem, dětem v mateřských a základních školách a seniorům v Kolíně a blízkém okolí. Postupně se naše služby rozšiřovaly jak co do sortimentu poskytovaných služeb, tak se i posouvaly hranice působnosti. V současné době poskytujeme mimo osobní asistence i terénní odlehčovací služby po celém regionu Kolínska včetně Českého Brodu a jeho okolí.

Kolik ve sdružení pracuje lidí?
O 56 klientů pečuje 24 asistentek na hlavní pracovní poměr a na dohody. Práci asistentek řídí Adéla Nováková – koordinátorka a pomocná administrativní pracovnice v jedné osobě. V čele organizace je ředitelka, která v případě nutné potřeby zastane i práci asistentky nebo jezdí HandiTaxi. Účetnictví spravuje externí účetní.

Co je tedy vaším hlavním posláním?
Spirála pomoci o.s. je zaměřená na pomoc v sociální oblasti. Naším posláním je podpora samostatného života handicapovaných lidí. Proto služby, které poskytujeme, pomáhají lidem v péči o vlastní osobu. Tuto pomoc nabízíme zdravotně postiženým lidem, seniorům, lidem v rekonvalescenci po úraze, kteří z jakýchkoliv důvodů potřebují pomoc druhé osoby se základními potřebami běžného života, jako je podání jídla, pití, pomoc s hygienou, kontrola nad podáním léků, polohování, doprovod k lékaři, na rehabilitaci apod. Všechny služby poskytujeme v domácím prostředí klienta, aby nadále mohl žít důstojným a plnohodnotným životem. Služby poskytujeme 24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně svátků. Současně tuto pomoc nabízíme i rodinám, které pečují o rodinného příslušníka, ale potřebují si dopřát odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Služby jsou poskytovány našim odborným personálem přímo v místě bydliště, v jejich přirozeném domácím prostředí.

Co všechno sdružení poskytuje za doplňující služby?
Od loňského září působíme v nových prostorech na Zálabí, vedle bývalého kina JAS. Díky velkým prostorům jsme mohli rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek. K zapůjčení jsou zde elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, toaletní křesla, různé druhy chodítek, sedáky na do vany, schodolezy, mobilní sprchovací lehátko, berle a hole. Pomůcky jsou nové, získané od sponzorů nebo zánovní od lidí z pozůstalosti, které dostáváme darem nebo je za ,,pár korun" odkoupíme. Pomůcky zapůjčujeme na základě sepsané smlouvy a za zapůjčení je cena stanovena ceníkem organizace. Půjčovné se pohybuje od 8 do 50 korun na den podle zapůjčené pomůcky. O danou službu je velký zájem, proto se snažíme sortiment stále rozšiřovat, aby pomůcky mohly usnadňovat a sloužit lidem ze širokého okolí.

Další službou, o kterou je velký zájem a jezdíme ji obyčejným osobním automobilem, je HandiTaxi – odvoz zdravotně postižených lidí a seniorů k lékaři, na rehabilitace, na úřad nebo za kulturou. V současné době nám bylo nabídnuto speciálně upravené auto s plošinou pro přepravu lidí na vozíku. Vlastnit takto upravené auto si naše organizace přeje již velmi dlouhou dobu, ale bohužel se nám nepodařilo získat grant na koupi nového vozu. Teď máme možnost zakoupit tento zánovní vůz a tím zkvalitnit námi poskytovanou službu i pro vozíčkáře. Budeme rádi, když na koupi tohoto vozu nám přispěje kdokoli, třeba každý čtenář tohoto článku a jakoukoli částkou. Finanční dar bude použit pro dobrou věc – auto, které bude pomáhat všem a třeba pomůže jednou i vám.

Poslední doplňkovou službou je pedikúra tzv. mokrou cestou. Poskytujeme ji v naší provozovně v ulici Antonína Kaliny 1351 nebo přímo u klientů v jejich domácím prostředí, kam za nimi přijedeme. Pro seniory máme zvýhodněnou cenu.

Jaké si kladete cíle?
Hlavním našim cílem je spokojený klient. Všechny poskytované služby stavíme na míru každému klientovi individuálně a podle jeho potřeb a možnostech organizace. Dalším cílem je úzká spolupráce s obcemi v regionu, kde jim nabízíme naši pomoc pro jejich občany. V některých obcích je skvělá spolupráce a jejím výsledkem je spokojený občan, který na základě námi poskytovaných služeb může zůstat nadále v domácím přirozeném prostředí, a žít tak důstojným a plnohodnotným životem.

Pochvala od spolkového předsedy
Předseda Spolkové rady Kolín Aleš Zahajský k činnosti Spirály pomoci říká: „Na Spirálu pomoci chodí spolkovému předsednictvu samá chvála. Přestože tento spolek patří mezi ty mladší, získala si jeho ředitelka Jana Kuncířová mezi spolkovými činovníky velké uznání. Veřejná správa by měla tuto příkladnou činnost více podpořit, aby mohlo být obslouženo více potřebných lidí."