Kdo si chce vyzvednout pytle a rukavice, stačí se ozvat přes facebookové stránky města, lze si je také vyzvednout v úředních hodinách na Pečeckých službách nebo kontaktovat na janackova@nasepecky.cz.

Přiložit ruku k dílu lze prakticky kdekoli, například přímo podél silnice se zatím uklízelo jen směrem na Tatce, takže i v místech uklizených cyklostezek (směrem na Velké Chvalovice nebo na Ratenice) by bylo ještě zapotřebí projít škarpy. Samozřejmě je třeba nezapomínat vždy dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat opatření momentální doby.

S rukama za zády nesedí ani kousek za hranicemi Kolínska – v Dobšicích. Tam už se pustili do čištění příkopů podél příjezdových silnic do obce. Nasbírali zatím 12 pytlů odpadu. Spolek Dobšané a jeho součást Klub zoufalých turistů vyzývá za současné katastr(of)ální situace všechny rodinné příslušníky a jednotlivce k akci Ukliďme si svůj katastr.

„Covidová situace, kdy nemůžeme opustit svůj katastr, umožňuje svým občanům aktivity pouze na katastru svého trvalého bydliště. Pokud chceme tuto dobu využít smysluplně, můžeme při venkovních  vycházkách uklidit příkopy příjezdových cest nebo černé skládky, a tak pomoci i svému okolí a přírodě. Věříme, že této aktivitě budou nápomocné i obecní úřady a pomohou při likvidaci nasbíraných odpadů,“ říkají předseda spolku Dobšané Oldřich Novotný a František Malý za Klub zoufalých turistů.