Podobně je tomu v lokalitě Helada, kde developer vlastní všechny příjezdy, a stejná situace je i na Spálence, kde cesty nikdy nebyly převedeny na město. „Nyní jsme proto v radě řešili plánovací smlouvu s developerem, který hodlá na svém pozemku stavět v Sendražicích,“ potvrdil místostarosta Michael Kašpar.

„Chceme mít zkrátka jasně pojištěno, že v případě, že k výstavbě dojde, bude kanalizace a veřejné osvětlení odpovídat městské síti, bude na ni napojeno, vše bude mít určité parametry, aby nebyla složitá správa infrastruktury atd. A za daných podmínek se sítě a komunikace převedou na město,“ uvedl místostarosta Kašpar.

Developer zaslal návrh smlouvy, rada s ní souhlasí, takže se zdá, že dojde k dohodě. Ze zákona převod sítí a komunikací na město není povinný, ale předchází to problémům typu, že se najednou někde objeví závora přes cestu. Nebo dojde k vypnutí veřejného osvětlení, jak se to stalo před rokem a něco na Heladě, kde byli lidé několik dní potmě.

Týkalo se to obyvatel šesti desítek bytů a město nemělo mnoho jiných možností, než to řešit se soukromým vlastníkem. Nakonec si Kolín osvětlení v této lokalitě od soukromníka pronajal a začal ho provozovat sám. Jinak by se tam možná nesvítilo dodnes.