Převod podle vyjádření kolínské radnice brzdily hlavně nedořešené majetkové vztahy. Nyní už to ale vypadá, že se konečně pohnou ledy.

Do Kolína přijeli na jednání přímo ředitelé Krajské správy údržbě silnic a Ředitelství silnic a dálnic. „Domluvili jsme, věřím, že už opravdu finální podobu smlouvy o smlouvě budoucí na převod pozemků pod průtahem,“ informoval o výsledcích jednání místostarosta Michael Kašpar.

Původně se plánovaly dvě separátní smlouvy, nakonec ale vznikne trojstranná dohoda. Dochází totiž k převodu pozemků mezi ŘSD a městem, mezi Správou a údržbou silnic a městem a také mezi ŘSD a Správou a údržbou silnic.

Smlouvu by město mělo mít na stole už do konce tohoto měsíce. „Mohli bychom ji tedy schválit na březnovém zastupitelstvu,“ plánuje místostarosta. Pokud to klapne, půjde pak smlouva na schválení na dubnové zasedání krajského zastupitelstva a po odsouhlasení také tam požádá ŘSD ministerstvo dopravy, aby u kolínského průtahu změnilo kategorii silnice, tedy ze silnice I. třídy na místní komunikaci.

Změna kategorie silnice může trvat odhadem několik měsíců. Teprve až toto všechno proběhne, může dojít k samotnému převodu.

Během příprav budoucí smlouvy se řešily prohlídky mostních objektů. Na trase průtahu jsou dva. První vede přes Polepský potok na Šťáralce, mnozí si na toto místo vzpomenou z posledních povodní, kdy voda přetekla až přes trať. Druhé místo, které je také mostním objektem, je podchod v Jaselské ulici. Jeho stav není úplně ideální. Součástí smlouvy o převodu tedy bude, že se ŘSD zaváže do několika let tyto mostní objekty opravit na své náklady. „Město ale pozemky převezme ještě předtím, protože jinak bychom čekali několik roků, až proběhne oprava,“ předeslal Michael Kašpar.

Po převedení pozemků se plánuje zúžení komunikace, doplnění výbavy pro cyklisty, má přibýt městská zeleň, otevřít by se také měly dnes zaslepené vjezdy na průtah například ze sídliště nebo U Červených. „Zkrátka aby už člověk neměl pocit, že je najednou uprostřed města stavba téměř dálničního typu,“ popsal starosta Vít Rakušan. Objevil se i nápad vybudování náměstí s kašnou na dnes rušné světelné křižovatce Žižkovy a Jaselské ulice, což si v této chvíli patrně málokdo dovede představit.

Historicky už na radnici existuje studie na přeměnu průtahu, musí ale projít kontrolou a úpravami městského architekta.

Lidé bydlící v okolí průtahu nezpochybňují, že obchvat nemalou část dopravy z města odvedl, ale čekali víc. „Obchvat situaci sice zlepšil, ale doufali jsme, že se zúží vozovka, že pro nás v okolí bude příjemnější žití, auta tu stále jezdí rychle,“ popsala například pětasedmdesátiletá Kolíňáčka.

Obyvatelé poukazují zejména právě na to, že dnes už není nutné, aby Jaselská ulice byla čtyřproudovou silnicí.