Žáci a studenti škol se žádných zásadních změn obávat nemusí, slibuje krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. „Jde pouze o sloučení ředitelství, nikoliv rušení škol. Ze dvou organizací vznikne vždy jeden právní subjekt. Žáci zůstávají v dosavadních školních budovách, nemění se obory a zůstávají i učitelé i nepedagogičtí pracovníci,“ uvedl radní. I názvy jednotlivých institucí měly zůstat zachované.

Návrh záměru na slučování škol vychází ze Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+, kterou schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje v červnu 2022. „Spojená ředitelství jsou nutnou podmínkou pro řízení nabídky oborů tak, aby se co možná nejvíce potkávaly s poptávkou uchazečů,“ zdůraznil Vácha.

Podle ředitele kolínské SPŠ strojírenské Františka Pražák o této změně bude jeho škola včas informovat. „O propojení naší školy se střední školou obchodní budeme naše studenty pečlivě informovat. Chci je ale rovnou ubezpečit, že se pro ně nic nemění. Chystáme i nějakou reklamu a billboardy, aby se to dozvědělo co nejvíce lidí,“ sdělil Pražák.

Podle něj jde hlavně o optimalizaci financování škol. Větší školy totiž mají větší šanci získávat peníze přímo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Po propojení bychom měli mít přes 500 žáků, což nás bude řadit mezi největší školy ve městě. Podle mě jde i o určitou optimalizaci oborů a genderovou vyváženost. Co se týče vedení nově sloučené instituce, o tom ještě budeme jednat. Podle počtu žáků se totiž určuje i počet zástupců ředitele,“ shrnul ředitel.

Že se s novou situací budou muset popasovat až za běhu si myslí ředitelka ZŠ, MŠ a Praktické školy Kolín Ladislava Vavrincová. „Uvidíme, co nás bude vše čekat. Nějaká schůzka už proběhla, ale přesto teď nechci dávat nějaká obsáhlejší vyjádření. Čas ukáže, jak bude sloučení vypadat v praxi,“ míní Vavrincová.

Podobně se vyjádřila i ředitelka ZŠ Pečky Jaroslava Heroldová. „Konkrétní podrobnosti se ještě budou ladit. Na provoz jako takový by to ale vliv mít nemělo,“ konstatovala.

Sloučení se ZŠ, MŠ a Praktickou školou Kolín se týká ZŠ Pečky, nikoliv však ZŠ Pečky, okres Kolín. To potvrdil i ředitel druhé pečecké základní školy Luboš Zajíc. „Jmenujeme se velmi podobně, jen my máme v názvu navíc spojení okres Kolín, což může být pro lidi matoucí. Naše škola zůstává samostatná,“ řekl.