U platby převodem na účet města je specifickým symbolem aktuální rok, tedy 2021, variabilní symbol u každého poplatníka zůstává stejný jako v předchozích letech. „Abychom mohli zaslanou platbu správně přiřadit k poplatníkovi, je třeba věnovat vyplnění variabilního symbolu zvýšenou pozornost,“ připomíná PR manažerka města Petra Ištvániková.

Pokud někdo svůj variabilní symbol nezná, pomohou mu na pokladně nebo se může obrátit na úřednice Petru Strakovou (strakova@cesbrod.cz, 734 800 380, 321 612 164) nebo Svatavu Strejčkovou (strejckova@ces brod.cz, 321 612 213).