Ve dvě hodiny totiž mělo dojít k odhalení pamětní desky prvního československého prezidenta, T. G. Masaryka.

U desky, která byla symbolicky přikryta státní vlajkou, se sešel opravdu úctyhodný počet občanů všech generací. Na akt, který zároveň připomínal 95. výročí založení ČSR, se přišli podívat děti školního věku, mladí a samozřejmě také pamětníci. Slavnostní projev přednesla Lenka Neřoldová ze Státního oblastního archivu v Kolíně.

Ta všem přítomným připomněla zvolení Masaryka prezidentem, datum, kdy prezidentský úřad převzal a další milníky v jeho životě a kariéře. Hovořila samozřejmě také o jeho návštěvě ve Velimi v roce 1911, kdy tu přednášel na téma Naše politická situace, nezapomněla na původním umístění pamětní desky na tehdejším hostinci, který se nacházel taktéž na velimském náměstí.

K přítomným lidem promluvil také starosta obce Josef Seifert. Slavnostní akt zpestřila recitace básní. Nechyběla také kolínská filharmonie, která zahrála oblíbené skladby T.G. Masaryka včetně státní hymny.

Po odhalení desky se rodáci i přátelé Velimi přesunuli před sokolovnu. Právě tady došlo k pomyslnému odhalení další desky, tentokrát věnované pěvcům Stanislavě a Jaroslavu Součkovým.

Velice osobní proslov tu pronesla dcera Jaroslava Součka, Jolana Součková. Svými slovy vzpomněla na celou rodinu, nezapomněla zmínit požár sokolovny a poděkovat za umístění pamětní desky právě na toto místo. „Pro mě se tím opět spojil pomyslný trojúhelník rodný dům, kostel, sokolovna," vysvětlila Součková.

Ihned po upřímném projevu šli někteří k hrobu Jaroslava Součka na evangelickém hřbitově, aby položili květinu.

Pak se již členové Klubu rodáku a přátel Velimi při Sokole Velim přesunuli společně s přáteli a hosty do sokolovny. V prostorách sokolovny byla připravena výstava o životě a díle obou pěvců a nechyběly ani záznamy o T. G. Masarykovi. K poslechu byly připravené nejlepší písně z repertoáru Stanislavy a Jaroslava Součkových.