Jedná se o nejstarší živoucí tradice obce, která se na Hradešíně konala podle pramenných záznamů už v 16. století. Během staletí se její podoba značně změnila, zejména vlivem snížení katolického obyvatelstva a i její význam doznal za posledních sto let vážného úpadku.

„Tradice slavného poutního místa na Hradešíně se – tak jako jinde v Čechách – rozdělila ve dvě odlišné kulturně-společenské akce – církevní a obecní. I nadále se totiž v hradešínském kostele konají bohoslužby a poděkování patronu a zakladatelům kostela. Souběžně s tím se ve sportovním areálu veselí rodiny s dětmi za doprovodu reprodukované hudby. Naší snahou je tuto tradici očistit, vyzdvihnout její hodnoty a pokusit se ji citlivě navrátit zpět ke kostelu, kde se pořádala několik set let," říká historik Jan Psota ml.

Úvalský farář Krysztof Lach je tomuto znovuscelení tradice nakloněn. „Uvažujeme o stanovém městečku, kde by byly nabízeny rukodělné a domácí „nekomerční" produkty jako med, perníky, upomínkové předměty Hradešína a okolí a podobně). Chtěli bychom zde soustředit také ukázku starých řemesel – košíkář, sochař, hrnčíř," dodává Jan Psota.

V těchto dnech se v bývalé škole sešlo několik místních obyvatel, aby společně probrali, jak tedy se slavnou poutí dále pokračovat.

„Zapojilo se docela hodně nových lidí," pochválil Jan Psota aktivitu místních obyvatel.

Změn už měla slavná pouť na Hradešíně doznat letos, ale vzhledem k tomu, že se na září připravují velké oslavy 1111 let Hradešína, pustí se nadšenci do očištění známé Svatojiřské pouti nejspíš až napřesrok a představí ji v novém kabátě v dubnu 2017.