První zvonění nově zrekonstruovaného zvonu a slavnostní požehnání se uskutečnilo v sobotu v odpoledních hodinách ve Skvrňově. Už od jedné hodiny měli místní i ostatní návštěvníci možnost nahlédnout do kostela sv. Havla a zejména pak do jeho zvonice.Kdo chtěl vidět opravený zvon, musel tedy zdolat nejprve točité schodiště a pak ještě spoustu dřevěných schodů, které vedly až do samotné zvonice. Z venku zvon nebylo možné vidět. Ačkoli výstup byl náročný, všichni se shodli, že rozhodně stál za to.

Nahoře byl odměnou nejen pohled na zrekonstruovaný zvon, ale také výhled do okolí. Ten byl díky slunečnému počasí a podzimní době opravdu skvostný.

Ve tři hodiny pak začal samotný slavnostní akt. Nejprve se ujala slova starostka obce Eva Knížáková, která poděkovala všem za jejich finanční dary. Následně byla odhalená pamětní deska o renovovaném zvonu s informacemi o něm a fotkami. Deska zároveň dává překlad a krátký výklad zajímavému nápisu na zvonu, který je psaný gotickou minuskulí.

Dále hovořil o historii kostela ředitel kolínského muzea Vladimír Ryšlink. Pan farář Kamil Vrzal z Římskokatolické farnosti z Uhlířských Janovic požehnal nejprve všem přítomným a následně se odebral k samotnému zvonu, kterému také požehnal. Přítomní mohli jeho proslov poslouchat díky reproduktorům. Prvního zvonění se pak ujal zvoník z Uhlířských Janovic, Radek Mašín.

Románský kostelík zasvěcený sv. Havlu je podle historiků velmi významnou románskou stavbou z roku 1230, která se takřka nezměněná dochovala dodnes. Zvon, který v kostele byl a přečkal od roku 1489 veškeré války, třicet let nesloužil svému účelu, je jediným zvonem z původních tří. „Obec Skvrňov a farnost se rozhodla ho zrekonstruovat," řekl Aleš Kacl. Podle jeho slov byla proto uspořádaná sbírka. Zvon renovoval kampanolog Michal Měšťan z Rudné.

„Tímto bychom chtěli poděkovat hlavním sponzorům, tedy firmě Just Communication s. r. o., Josefu Košnarovi, obci Skvrňov, Římskokatolické farnosti Uhlířské Janovice, ale také dalším sponzorům, kterými jsou MotorCom s. r. o., Autoforummagazín, Plastická a všeobecná chirurgie Staroměstská poliklinika s.r.o., Filip Záděra. Díky patří také dárcům: rodině Bohatových, Knížákových, Kolářových, Kocourkových, Vejdělkových, Melounových a samozřejmě ostatním, kteří do sbírky přispěli," nešetřil slovy díků Aleš Kacl.