„Sendražická škola byla desítky let samostatná, spojení se šestkou bylo jen posledních několik roků,“ připomněl místostarosta Michal Najbrt.

Proběhlo již výběrové řízení na ředitele základní školy Sendražice, vítězem se stala Hana Němečková.

Co se týče aktivit na dalších školách, město se blíží do finále ve třech aktuálně nejdůležitějších investicích, tedy v přístavbách a výstavbě nového pavilonu. Pro nový společný pavilon ZŠ Masarykova a Bezručova a pro ZŠ Mnichovická už byla vyhlášena soutěž na vybavení.

Pořizovat se budou lavice, někde přímo na míru, interaktivní tabule, školní pomůcky, IT pomůcky, stavebnice do školních dílen, vybavení do přírodovědné a technické učebny. „Celkem se jedná o deset nových učeben,“ shrnul starosta Michael Kašpar.