„Po poradě jsme vše uspořádali tak, že od 12. října začnou žáci osmých a devátých ročníků. Máme obavu, kdybychom museli školu úplně zavřít, tak zkrátka aby toho právě žáci nejvyšších ročníků zvládli co nejvíce. Další týden pak budou chodit do školy šesťáci a sedmáci,“ popsala Iva Lokajová, ředitelka 5. základní školy Kolín, která už jednou musela celá na dva týdny do karantény.

„Ihned, jakmile se informace o střídavé výuce objevila ve zprávách, telefonovali rodiče. Sami jsme je také následně kontaktovali, aby žáci šestých a sedmých tříd nepřišli v pondělí do školy. Měli jsme vlastně půl dne, abychom vše zorganizovali. A za dva dny může být zase všechno jinak. Ale umíme kreativně řešit problémy, umíme je řešit i s úsměvem,“ uvedla ředitelka „pětky“, která má konec konců ve svém logu slogan Škole úsměv sluší.

„Nejsme epidemiologové, nedokážu odhadnout, jaký bude mít toto opatření efekt, každopádně musím říct, že obecně jsme rádi za každou běžnou hodinu ve třídě. Sebedokonalejší dálková výuka osobní kontakt učitele a žáka nenahradí,“ shrnula Iva Lokajová.

Také Základní škola Žitomířská Český Brod se rychle vypořádala s novým nařízením. „Žáci 2. stupně budou od 12. října rozděleni na dvě skupiny. První skupina půjde do školy a druhá bude doma na distanční výuce. V dalším týdnu si to obě skupiny vymění,“ shrnul ředitel Jiří Slavík a připomněl dva dny volna 26. a 27. října.

Ředitel Základní školy Pečky Luboš Zajíc situaci shrnul slovy „Nic jiného nám nezbylo, než se s tím popasovat. Jestli se objeví nějaké problémy, ukáže následující týden. „Snažili jsme se dát dohromady výuku i navazující věci jako jídelna, družina, zkrátka ladili jsme,“ popsal ředitel.

Základní škola Zásmuky rozdělila 6. až 9. ročníky podle tříd. Áčka mají od pondělí prezenční výuku, Béčka distanční. A další týden obráceně. „Měli jsme samozřejmě mimořádnou poradu, vše jsme dětem zapsali do žákovských knížek, s žáky jsme si zvolili formu pro komunikaci v distanční výuce, zkrátka ošéfovali jsem to,“ shrnula ředitelka Alena Bernardová.

Vyřešit bylo třeba také fungování školní jídelny, neboť žáci v distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, tedy že do jídelny budou moci přijít, ale v jiném čase než ostatní, což je třeba předem nahlásit. Zatím o to příliš zájem není, ostatně do zásmucké školy dojíždí řada dětí ze spádových obcí, které jen zřídka pojedou z distanční výuky několik kilometrů tam a zpět pouze kvůli obědu. Další přeorganizování školní jídelny bylo třeba kvůli tomu, aby u stolu seděli jen čtyři žáci.