Obsahoval předměty jako křížový výslech (co máte za úkol, co říkala paní učitelka?), dohledávání ztracených svršků, psacích potřeb, sešitů, výdrž u psaní úkolů apod. Ředitel školy Petr Strejček zhodnotil práci žáků za končící školní rok velmi pochvalně. „Z 543 žáků mělo 353 dětí vyznamenání, z nich pak 169 samé jedničky,“ upřesnil. Osm dětí se dostalo na víceletá gymnázia, deváťáci se kromě jednoho všichni dostali na střední školy, které si zvolili.