Tyto nové provozy by podle starosty Jakuba Nekolného měly už bez problémů pokrýt vaření a stravování pro všechny školy, a to i do budoucna. Školních dětí přibývá a bude přibývat například v souvislosti s plánovanou velkou výstavbou v lokalitě bývalého cukrovaru. V současné době je kapacita školní jídelny ve Smetanově ulici už na hranici svých kapacitních možností, město vybudovalo alespoň výdejnu jídel z někdejší nemocniční prádelny.

Přeměna nemocniční kuchyně na školní samozřejmě neznamená, že by se pro nemocnici nevařilo. Nyní je kuchyň provizorně zajištěná v jiném objektu (čp. 1099) a současně probíhá rekonstrukce prostor v další, navazující nemocniční budově, kde dřív sídlila lékárna Pilulka. Tam následně vznikne nová kuchyně a jídelna pro zaměstnance a pacienty nemocnice. „Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na 7,2 milionu korun. Stavba by měla být hotová také na podzim,“ uvedl starosta.