„V pondělí otevíráme v lehce omezeném provozu, budeme mít do 15 dětí ve třídě. Bez roušek. Pokud by někdo z rodičů trval na tom, aby jeho dítě roušku mělo, pak samozřejmě není problém,“ popsala například ředitelka Mateřské školy Masarykova v Kolíně Alena Seidlová.

Většina předškolních zařízení předem zjišťovala zájem rodičů o umístění dítěte do školky. Například Mateřská škola Sokolská Český Brod rozesílala rodičům e-maily s dotazem, které z dětí nastoupí a které ne. Školka v Břežanech II žádá rodiče o nahlášení nástupu dítěte do středy.

ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

Školka v Jevanech dala termín pro nahlášení do čtvrtka. Stejně jako ostatní mateřinky bude za zvýšených hygienických podmínek přijímat pouze děti zdravé, bez známek respiračních onemocnění a na nezbytně nutnou dobu. V týdnu od 11. do 15. května bude školka fungovat pouze do oběda, děti je nutné vyzvednout do 13 hodin. Od 18. května už bude v provozu celý den, k docházce na tento týden je děti možné přihlásit do 13. května.

Při prvním vstupu do školky musí rodiče přeložit podepsané prohlášení o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte, například horečky, kašle, dušnosti či náhlé ztráty chuti a čichu.

Učitelky budou organizovat aktivity dětí tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku, ale pouze v areálu školy, tedy ne na vycházce. Učitelky si budou děti přebírat u vstupu do budovy po překontrolování jejich zdravotního stavu, u vstupu do školky budou děti zákonným zástupcům i předávat. Děti se budou stravovat v podobě studených balíčků, které připraví zaměstnanci školy a vydávat je budou v rukavicích.

Zvýšená hygienická opatření zavádí také například školka v Tuklatech. „Rodiče, kteří přihlásili dítě k docházce do školky od 11. nebo od 25. května, budou mít v šatně k dispozici formulář pro podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který je potřeba vyplnit a podepsat před předáním dítěte pedagogovi,“ informovala ředitelka školky Helena Gablerová s tím, že provoz školky bude od 7 do 17 hodin.

„Do šaten budou rodiče s dětmi vcházet postupně po jednom až dvou. Před budovou budou dodržovat odstupy dva metry v souladu s krizovými opatřeními. Rodiče budou minimalizovat shromažďování osob před školkou. Tam platí pro všechny osoby, tedy i pro děti, povinnost zakrytí úst a nosu. Ochranu nosu a úst dítěte si rodič po předání pedagogovi odnese,“ popsala místostarostka obce Martina Milotová. „Po odpolední svačině budeme s dětmi na zahradě, abychom nemusely roušky dětí přenášet,“ dodala ředitelka s tím, že pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor je samozřejmostí.

Od pondělí otevírá také například Mateřská škola Kouřim, provozní doba bude stejná jako před uzavřením.