Prostředky by měly být připsané na běžný účet mateřské školy nejpozději do konce února.
O částce, kterou bude mít vedení mateřské školy letos k dispozici rozhodovali zastupitelé obce na svém zasedání, které se uskutečnilo 26. ledna.
Jedním z bodů programu totiž byly závazné ukazatele pro mateřskou školu na rok 2015. Všech šest přítomných zastupitelů s částkou souhlasilo.