Pro mnohé to je již rutinní záležitost, pro prvňáčky to však bylo další poprvé v jejich životě.Jinak tomu nebylo ani u prvňáků z 5. základní školy v Kolíně. Ti si nejprve se svými třídními učitelkami užili dopoledne na bruslích. Žáci 1.A poté společně s třídní učitelkou Šárkou Fantovou utvořili kroužek, ve kterém hovořili o tom, co se za první půl rok ve škole naučili.

Někteří mluvili o počítání, čtení a psaní, jiní například o lepení. Pak už se děti vrátily do lavic, aby každý mohl obdržet své první vysvědčení, které jak Šárka Fantová podotkla, je tentokrát zejména za snahu. Při rozdávání nechyběly vtipné okamžiky. Bylo vidět, že malí školáci si tento den opravdu užívají a těší se na jeden den volna, který je čeká. Obdobná nálada panovala také v 1.B, kde žáci Evy Novákové své vysvědčení čarovaly. Malí žáci čarovat zřejmě umí, protože si každý vyčaroval samé jedničky.

Prvního slavnostního předávání vysvědčení se dočkali třeba také prvňáči ze 6. základní školy Kolín v Ovčárecké ulici. Na šest desítek žáčků převzalo oficiální dokument, na kterém byly vesměs jedničky odshora až dolů, dvojek byl opravdu, ale opravdu jen minimum. Za dobrou práci (a že učení je těžká práce) je třeba také dobře zaplatit, a tak děti od paní učitelky dostaly k vysvědčení ještě velké zlaté peníze. Některé si na čokoládových penízcích pochutnaly hned v lavici.