„Předmětem projektu je realizace úspor energie v objektu školy. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně okenních výplní a zateplení střechy, čímž bude vytvořen předpoklad pro dosažení snížení emisí skleníkových plynů,“ řekl Deníku Martin Jírovský, vedoucího odboru regionálního rozvoje.

Celkové náklady na prováděné práce se pohybují kolem jednatřiceti milionů korun. „Něco přes dvacet milionů se financuje v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a Fondu soudržnosti Evropské unie a rozdíl, který je zhruba pět a půl milionu, bude hradit město Kolín ze svého rozpočtu,“ doplnil Jírovský.

Práce na zateplení budovy budou probíhat až do poloviny října letošního roku. Chod školy od prvního září, začátku školního roku, to ale neohrozí.

Tereza Hölzlová