Do školy v Olešce jsem se šla podívat společně s Jaroslavem Vedralem, místním starostou. Za slunného dne jsme vešly do příjemně chladné budovy plné nejrůznějších výkresů. Ihned na schodišti nás přivítal ředitel školy, Tomáš Kuba.

Provedl nás třídami. Zatímco mladší žáci pozorovali vosu, která je přiletěla navštívit, ti starší přestávku využili k návštěvě počítačů.

Na všech dětech však bylo vidět, že jsou na sebe zvyklé, mají se rády, a že se jim ve škole líbí.

V celé škole vládla úžasná domácí atmosféra. A právě o tu by mohly děti do budoucna přijít.

Jaroslav Vedral přiznal, že v příštím roce dětí ve škole značně ubude. Ze současných dvanácti jich zbude pouze sedm a nastoupí jen dva prvňáčci. K zápisu přitom přišlo dětí šest. Rodiče čtyř z nich se však rozhodli pro jinou školu.

Zřejmě své děti chtějí již od začátku posílat do větší školy. „Samozřejmě i velká škola má své výhody, ale v malé škole je více prostoru pro individuální přístup," naznačil, čím je malotřídka jiná a zajímavější. Navíc tu prý nevládne žádná šikana, připomněl Jaroslav Vedral jeden z problémů současného školství.

Místní škola navíc nabízí tři zájmové kroužky, což je vzhledem k počtu dětí nabídka více než dobrá.

Jelikož počet dětí ve škole klesne pod deset, budou muset v Olešce podat žádost o výjimku. Největší váha v rozhodnutí o tom, co se školou bude, teď prý leží hlavně na zastupitelích obce. Když totiž odsouhlasí, že obec podá žádost o výjimku, je velice reálné, že ji také pro svoji školu získá.

S výjimku samozřejmě také souvisí jistá finanční zodpovědnost ze strany obce. Budou totiž muset doplácet platy kantorům. „Tomáš Kuba, ředitel školy, proto musí připravit analýzu," prozradil Jaroslav Vedral, ale ihned dodal, že je připravený částku z rozpočtu obce uvolnit a rozhodně bude hlasovat pro zachování školy.

Jaroslav Vedral navíc dodal, že příspěvky na provoz větších škol okolních obcí, kam by žáci museli dojíždět, jsou mnohdy mnohem větší. Snad i proto by raději investoval do místní školy.

Pokud vše dopadne dobře a škola v Olešce bude fungovat i nadále, čeká ji pár změn. „Máme tu staré kotle," konstatoval Jaroslav Vedral. A přiznal, že chápe rodiče, když mají obavy z chladnějších období, které jejich děti tráví v místní škole. To by chtěl však napravit.

Právě proto by chtěl zkusit získat dotace na nové kotle. Pokud je však obec nezíská, nehodí rozhodně flintu do žita.

„Pak bychom hledali peníze v obecním rozpočtu," prozradil, že peníze rozhodně sehnat chce.

Dalším nápadem na záchranu školy je prý otevření předškolní třídy v přízemí budovy. Jelikož počet dětí ve školce je vysoký a přesto ještě nevyhoví všem zájemcům. Do mateřinky dojíždějí také děti z okolí a možná, že když si zvyknou na prostředí místní školy, zůstanou pak i po dalších pět let. Zřídit však třídu pro předškoláky znamená samozřejmě úpravy z hlediska hygieny, přesto všechno tento nápad není nereálný.

Jak již bylo řečeno, rozhodnutí mají ve svých rukách zejména zastupitelé obce, kteří o osudu více než 250 let fungující školy budou hlasovat na svém nejbližším zasedání.