Do řešení situace se tedy pustil projektant, který zvažoval různé možnosti přístaveb v přízemí i co se týče stylu řešení. „Budova školy je ale poměrně architektonicky kompaktní a tento rys nijak dramaticky nenarušily ani novější přístavby, takže možnost nějakého moderního přílepku se mi nezdála příliš vhodná. Zvolil jsem proto využití stávající terasy v mezipatře a vedení školy se ten nápad líbil," říká projektant Jiří Koflák. Terasa je dnes prakticky nevyužívaná, navíc s nízkým zábradlím.

„Na půdorysu terasy jsme tedy navrhli přístavbu ve tvaru, který maximálně respektuje stávající architektonický styl budovy," vysvětluje projektant.

V podstatě mojí ambicí bylo, aby, až se tato nástavba zrealizuje, nikoho nenapadlo, že to kdysi bylo jinak," popisuje projektant.
V místě terasy vzniknou dvě samostatné třídy (družiny). „A myslím, že málokterá družina v republice se bude moci pochlubit tak překrásným výhledem do kraje," usmívá je Jiří Koflák. V současné době je již na novou družinu vydáno stavební povolení. „Školní družinu jsme již rozšířili, chceme pro ni ale také odpovídající zázemí," uvedl starosta Marek Semerád.

Co se týče menších, ale také důležitých akcí, začala už základní škola s přebudováváním sborovny, chystá se ještě nákup nábytku, učitelé by se zároveň měli dočkat lepší kuchyňky.

Podstatně větší akcí je úprava školního hřiště, na kterou se škole podařilo získat dotaci. „Chtěli bychom také začít budovat šatny, aby zmizely staré kovové skříňky, které hodláme nahradit novými dřevěnými. Připravujeme žádost o dotaci," říká ředitel. Dalším záměrem, který je těsně před realizací, je budování školní knihovny a nové nářaďovny pro tělesnou výchovu. „Dokončujeme také modernizaci IT vybavení, v nových kabinetech už fungují počítače a elektronika, na interaktivních tabulích už jsou nainstalované nové programy, na jejichž užívání chystáme pro vyučující školení," upřesňuje Jakub Stach.

Novinek se dočkala i školní jídelna. Kromě toho, že se zde od začátku roku vaří zdravá výživa, zavedla základní škola ve spolupráci se starostou Markem Semerádem novinku v podobě občasného zařazování bezlepkových pokrmů. Vedoucí školní jídelny už absolvovala speciální kurz na tento druh diety. Cerhenická základní škola je tak první školou v regionu, jejíž jídelna bezlepkové pokrmy připravuje.