Na táborech se skauti rozhodně nenudí. Vedle toho, že stráví spoustu času v přírodě, si zdokonalují i své dovednosti.

„Program je velmi rozmanitý, dopoledne probíhá většinou formou instruktáží nebo seminářů, na kterých se děti učí novým dovednostem, nebo zdokonalují ty stávající. Vzhledem k možnostem je většina těchto programů praktického charakteru, například rozdělávání ohně a vaření na něm, ošetřování maskovaných poranění, orientace v přírodě, balení na cesty, ale nechybí ani oddechové činnosti jako třeba střílení ze vzduchovky nebo luku, u dívek dokonce i zumba,“ popsal zážitky nabitý program Martin Zoubek, vedoucí Junáka z 1. střediska v Kolíně.

Přes den si účastníci tábora užívají ochlazení v potoce či rybníce, a při příjemnějších teplotách sportují či hrají terénní strategické hry. K večeru už se všichni uvolní, zpívají písně, čtou nebo plní skautské stezky ve znalostních oblastech. „Tábory jsou rovněž rámovány celotáborovou etapovou hrou, která má své téma. Letos mají dívky etapovku Kdo přežije, vlčata (mladší kluci) Zaklínače a skauti osídlování Ameriky. Témata ve většině případů názvem korespondují s filmem, seriálem, nebo knížkou, ale vedoucí si je modifikují podle svých potřeb, až vypadají úplně jinak,“ popsal hru Martin Zoubek.

TÁBOROVÉ RITUÁLY

Podstatnou částí programu jsou i tradiční rituály a zvyky, které nadšení skauti poctivě dodržují.„Každodenním rituálem jsou nástupy ve skautských krojích, kde se ráno za zpěvu Junácké hymny vztyčuje státní vlajka a večer za zpěvu Večerky sejímá. Toto je částečně odkazem zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella, jenž byl vojákem,“ prozradil vedoucí Junáku.

Zážitky okoření i špetka nočního dobrodružství. „Za zmínku také stojí noční hlídky, těžko se mi zařazují, ale docela se hodí ke zvykům, a to oblíbeným! I přes nekomfort nočního vstávání a bytí vzhůru. Zpočátku se hlídající mohou trochu bát, ale později překonají strach a na hlídky se těší. Ačkoli vypadají jako přežitek, táborům totiž skoro nic nehrozí, učí děti určité zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za ostatní,“ doplnil Martin Zoubek.

Čas strávený v přírodě, nové znalosti, táborák u ohně i sportovní aktivity jsou mnohem více, než prosezené léto u počítače. „Kladně na našich táborech hodnotím omezení elektroniky, děti ji vzhledem k programu nepotřebují a telefony mají do skupiny jen v případě, že opouští tábor a jeho okolí v rámci her. Navíc si většina z nich alespoň vyzkouší psát dopisy a pohledy, což už není vůbec běžné,“ uvedl na závěr Martin Zoubek za 1. středisko skautů z Kolína.