Ti, jež událost propásli, zoufat nemusí. Pod záštitou kolínských skautů se na zlatou adventní neděli uskuteční další tradiční rozsvícení betlémských světel.

Betlémské světlo je na Kolínsku tradiční aktivitou kolínských skautů, každoročně se zaslouží o jeho předání do kostelů, i mezi občany. Skauti z prvního střediska v Kolíně vyzvedli na hlavním nádraží světlo třetí adventní neděli v 9 hodin ráno. „Sešli jsme se na nádraží, kde byli i skauti z celého okresu, plus i lidé, kteří měli o akci zájem,“ řekl vůdce 1. střediska kolínských skautů Martin Zoubek. „Poté jsme se vydali do Ústí nad Labem, po cestě jsme světlo předávali dalším skautům a zájemcům. V Ústí jsme společně s ústeckými skauty předali betlémské světlo Faráři místního kostela,“ dodal.

Poté, co se skauti navrátili zpět do Kolína, uschovali světlo na odpoledne, na plánovanou otevřenou ulici před chrámem svatého Bartoloměje. Ta měla letos obrovský úspěch.

Stovky lidí od 16.30 hodin zaplnili lavice uvnitř chrámu, kde se o vánoční atmosféru postaralo vystoupení Komorního akordeonového souboru Základní umělecké školy Františka Kmocha Kolín a Základní umělecké školy Kutná Hora či pěvecký sbor Chrpy a taneční skupina Spolu. Doplňujícím kulturním programem byl i otevřený Červinkovský dům . V prostorou před chrámem nabídl skautský institut stánek s betlémským světlem.

„Měli jsme připravenou výrobu svíček z včelího vosku a upečené skautské perníčky, který si každý mohl vzít buďto zadarmo nebo za dobrovolný příspěvek,“ uvedl Martin Zoubek. „O betlémské světlo byl obrovský zájem,“ řekl. V půl šesté pak skauti předali betlémské světlo faráři Janu Halamovi.

Zlatá adventní neděle

Další událost spjatá s betlémským světlem se uskuteční poslední zlatou adventní neděli pod taktovkou 84. oddílu kolínských skautů. 23. prosince vyrazí skauti v 9.30 na sváteční mši do kostela svatého Víta na Zálabí v Kolíně. Tam bude slavnostně faráři předáno betlémské světlo z rukou skautů. „Potom budou kluci ze skautů od 12 hodin do 15 hodin předávat světlo na kolínské Vodárně,“ doplnil vůdce 84. oddílů skautů Jan Hora alias Džon.

Slavnostním závěrem poslední zlaté adventní neděle bude zapálení svíčky na adventním věnci, které se uskuteční od 17 hodin. O to se postarají samotní skauti. Zapálení takzvané andělské svíčky, která zobrazuje mír a pokoj doprovodí vystoupení kolínské kapely Awaken. Ta uvede mnoho vánočně laděných písní i koled. Vánoční divadelní hru zajistí kolínská společnost Poprávu a Wagabundus Collective.

Ten, i spolu dalšími pěti skauty z Kolína a s farářem kolínské katolické farnosti Georgem Makonzo Mondu byl svědkem výjímečné události. „Patnáctého prosince jsme se byli podívat v Linci v Rakousku a byli jsme přítomni předávání betlémského světla národních delegací,“ řekl.

Delegace se účastnili zástupci z celé Evropy i ze Spojených států amerických, a jejím hlavním organizátorem je Organizace spojených národů . Vánoční plamínek, jež je znamením dobra, přátelství i míru, přivezl do rakouského Lince jedenáctiletý skaut Niklas Lehner až ze samotného rodiště Ježíše Krista z Betléma. Následně se světlo vánoc začalo díky českým skautům a vlakovým spojům šířit do všech koutů České republiky.