Třebaže se kulaté výročí bude slavit až v červnu roku 2012, první fáze oslav začnou již na konci roku 2011. „Celá akce by měla otevřít skauting pro co nejširší veřejnost, ukázat a propagovat naši činnost i skautskou filozofii,“ řekl Jan Hora, vedoucí 1. skautského střediska v Kolíně.

Kromě kolínské kapely Kapři zahrají Trampoty, Wabi Daněk, Ivan Hlas se svým triem a dokonce Spirituál kvintet. „Program se bude konat pod heslem Na koncert s kytarou. Každá hvězda si připraví jednu skaltbou, kterou si zahraje se všemi přítomnými muzikanty v hledišti,“ popsal Jan Hora.

Zisk z akce bude předán na pomoc a provoz Lazariánské pomocné služby, jejíž posláním je naplňovat v praxi humanitární poslání Řádu svatého Lazara.

„Skauti se profilují jako rytíři moderní doby. Filozofie skautů je zachovávat určité tradiční hodnoty života, třeba úcta k autoritám, sami k sobě a k duchovním hodnotám,“ vysvětlil Jan Hora.