Hlavní stan na Karlově náměstí nabídne mapu stanovišť. "Ta budou rozmístěna na Kmochově ostrově, u Práchovny, ve skautských klubovnách Na Zámečku, u chrámu svatého Bartoloměje a u synagogy. Děti si budou moct vyzkoušet například, jaké to je zdolat lanové překážky, střílet z luku nebo zatloukat hřebíky. Každý si také bude moct připravit a zapálit svůj vlastní oheň, vyrobit lapač snů a rozluštit tajnou šifru," řekla skautka Magdaléna Bohuslavová.

Lidem tak chtějí skauti ukázat, čím se zabývají. „Jsme si vědomi toho, že ve společnosti stále vládne množství stereotypních pohledů na skauting. Právě proto jsme přišli s akcí Ochutnej skauta. Chceme jít našim spoluobčanům a sousedům naproti, obsadit město a pokusit se je přimět, aby si jeden den zaskautovali s námi," vysvětlil Ondřej Vokál, vedoucí 1. střediska Kolín.